Social :หากตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน “สาธิต”ชงล็อกดาวน์โควิดอุบเคอร์ฟิว

15 เม.ย. 64 09:04
หากตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน “สาธิต”ชงล็อกดาวน์โควิดอุบเคอร์ฟิว

หากตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน “สาธิต”ชงล็อกดาวน์โควิดอุบเคอร์ฟิว

“รมช.สาธิต” รับ สธ.เตรียมเสนอ ศบค. ยกระดับเข้มงวดทุกมาตรการ ล็อกดาวน์บางจังหวัดระบาดรุนแรง และอาจเคอร์ฟิว หากตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสัปดาห์นี้ ในวันศุกร์ ที่ 16 เมษายน กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจะเสนอมาตรการต่างๆ ต่อที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ส่วนใหญ่เน้นลดการพบปะผู้คน การประชุมหรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อลดความเสี่ยง เพราะกังวลว่าเมื่อคนกลับมาจากสงกรานต์อาจจะนำเชื้อเข้ามา ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น ส่วนการยกระดับล็อกดาวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือพื้นที่สีแดงนั้น นายสาธิต มองว่า มีความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน ล่าสุด ออกมาตรการ Work From Home (WFH) การยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน งดจัดประชุม เพื่อลดการเจอคนหมู่มาก
MulticollaC


สำหรับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูง เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี จะมีการล็อกดาวน์เข้า-ออกจังหวัด เหมือนที่สมุทรสาครหรือไม่ นายสาธิต กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ ซึ่งต้องประเมินจากตัวเลขผู้ติดเชื้อด้วย โดยในจังหวัดชลบุรีก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะ จึงตั้งเป้าหมายว่าหลังสงกรานต์ ทุกโรงงานต้องปลอดเชื้อซึ่งต้องป้องกันการทำงานในโรงงาน ที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงมาก โดยจะมีมาตรการพิเศษของแต่ละจังหวัด ขณะเดียวกัน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารอาจจะต้องปิดเร็วขึ้น และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง ส่วนโรงภาพยนตร์อาจจะต้องมีการปิด ซึ่งต้องรอหารือกับที่ประชุมอีกครั้ง


ทั้งนี้ นายสาธิต ไม่ปฏิเสธถึงมาตรการเคอร์ฟิวที่เคยใช้ในช่วงปีที่แล้ว โดยระบุว่า หากตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ก็อาจมีความเป็นไปได้เช่นกัน
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy