Social :ยังคงเข้มมาตรการป้องกัน! ทบ.ช่วยประชาชนช่วงโควิดอย่างต่อเนื่อง

20 เม.ย. 64 07:04
ยังคงเข้มมาตรการป้องกัน! ทบ.ช่วยประชาชนช่วงโควิดอย่างต่อเนื่อง

ยังคงเข้มมาตรการป้องกัน! ทบ.ช่วยประชาชนช่วงโควิดอย่างต่อเนื่อง

ทบ.ช่วยประชาชนช่วงโควิดอย่างต่อเนื่อง ขณะด้านชายแดนยังคงเข้มมาตรการป้องกัน พร้อมสกัดกั้นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายพันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบก ยังคงดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ผู้ด้อยโอกาส หรือในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน หน่วยทหารได้เข้าดูแลประชาชนในหลายด้าน ได้แก่ การบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “บริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อเป็นการช่วยสำรองโลหิตไว้ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยมีปริมาณลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 โดยกำลังพลจิตอาสา ครอบครัว และประชาชน ได้ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลและช่วยเหลือสังคม มาตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. จนถึงปัจจุบัน ได้ปริมาณโลหิตรวม 12,922,690 มิลลิลิตร และมีกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคแล้ว 33,268 นายทั้งนี้ กองทัพบกจะดำรงความต่อเนื่องในการร่วมบริจาคโลหิตให้กับสถานพยาบาล เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการLif


การบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "บริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติ"

สำหรับการทำงานในพื้นที่ชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ยังคงเข้มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 รวมถึงการสกัดกั้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านการคัดกรอง โดยในห้วงเดือน มี.ค. 64 ที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 218 ครั้ง  จับกุมผู้กระทำผิด 1,134 คน (ไทย 202 คน, กัมพูชา 36 คน, เมียนมา 803 คน, ลาว 45 คน, เวียดนาม 10 คน,จีน 37 คน, มาเลเซีย 1 คน และผู้นำพาชาวไทย 37 คน)ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews
 

 

โพสต์โดย : monnyboy