Social :พร้อมรองรับผู้ติดเชื้อ! ทบ. เตรียมพร้อม รพ.สนาม 16 แห่ง 2,556 เตียง

20 เม.ย. 64 07:04
พร้อมรองรับผู้ติดเชื้อ! ทบ. เตรียมพร้อม รพ.สนาม 16 แห่ง 2,556 เตียง

พร้อมรองรับผู้ติดเชื้อ! ทบ. เตรียมพร้อม รพ.สนาม 16 แห่ง 2,556 เตียง

ทบ. เตรียมพร้อม รพ.สนาม 16 แห่ง 2,556 เตียง พร้อมรองรับผู้ติดเชื้อให้ทันสถานการณ์ ลดภาระสาธารณสุข เผยกำลังขยายเพิ่มอีก 19 แห่ง
พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก/โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 กองกำลังชายแดนของกองทัพบกได้สกัดกั้นการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศในทุกช่องทาง โดยเฉพาะการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ไม่ผ่านการคัดกรองโรค โดยในปัจจุบันกองทัพบกได้จัดกำลังพลประมาณ 3,000 นาย/วัน จากทุกกองทัพภาค เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19 สนับสนุนตามมาตรการของ ศบค. ในลักษณะการตั้งจุดตรวจ สายตรวจกิจการกิจกรรมตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด
ขณะที่การเตรียม โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งกองทัพบก ในปัจจุบันได้ใช้สถานที่ในหน่วยทหารและสิ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เตรียมรองรับผู้ติดเชื้ออาการไม่หนักแล้วในขั้นต้น จำนวน 16 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด รองรับผู้ติดเชื้อได้ 2,556 เตียง ได้แก่ กทม. 2 แห่ง (กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ขนาด 200 เตียง และ อาคารรับรองเกียกกาย เขตดุสิต ขนาด 86 เตียง), ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 100 เตียง, นนทบุรี ขนาด 200 เตียง, กาญจนบุรี ขนาด 300 เตียง, ราชบุรี ขนาด 740 เตียง, ลพบุรี ขนาด 150 เตียง, ปราจีนบุรี ขนาด 150 เตียง, นครราชสีมา ขนาด 250
Lif
เตียง, ร้อยเอ็ด ขนาด 90 เตียง, เพชรบูรณ์ขนาด 90 เตียง, พิษณุโลก ขนาด 150 เตียง, นครศรีธรรมราช ขนาด 50 เตียง


โดยล่าสุด โรงพยาบาลสนามกองทัพบกที่เปิดให้บริการรับผู้ติดเชื้อเข้าพักและเป็นโรงพยาบาลที่ใช้บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกเข้าบริหารจัดการมี 2 พื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสนามกองทัพบกเกียกกาย (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) และ โรงพยาบาลสนามกองทัพบกศูนย์การทหารราบ(โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์) และในสัปดาห์นี้กองทัพบกได้ส่งมอบโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ให้กับกระทรวงสาธารณสุขเข้าบริหารจัดการและเปิดรับผู้ติดเชื้อต่อไป

ส่วนโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อื่น ๆ มีความพร้อมในการเปิดให้บริการรักษาพยาบาลโดยเป็นไปตามการพิจารณาและร้องขอของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่อาจจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้กองทัพภาคที่ 1 – 4 จัดเตรียมพื้นที่ในค่ายทหารอีก 19 แห่ง ในพื้นที่ 17 จังหวัด รองรับผู้ป่วยได้ 1,910 เตียง เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม เมื่อได้รับการร้องขอ ซึ่งทำให้ภาพรวมทั้งหมดของโรงพยาบาลสนามที่กองทัพบกจัดเตรียมไว้รองรับสถานการณ์ COVID-19 ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งหมด 25 แห่ง สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ ทั้งสิ้น 4,466 เตียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ย้ำว่า กองทัพบกและกำลังพล จะต้องเสียสละ ทุ่มเทศักยภาพในทุกด้าน ควบคู่ไปกับการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ได้อย่างปลอดภัย ร่วมกันทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็ง และประเทศเดินหน้าต่อไป

  

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy