Social :สธ.เผยโควิด กทม.คลัสเตอร์ใหม่ชุมชนแออัด เร่งคุมโรค

04 พ.ค. 64 09:05
สธ.เผยโควิด กทม.คลัสเตอร์ใหม่ชุมชนแออัด เร่งคุมโรค

สธ.เผยโควิด กทม.คลัสเตอร์ใหม่ชุมชนแออัด เร่งคุมโรค

สธ.เผยโควิด กทม.เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า ขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยกรุงเทพฯพบมากในเขตห้วยขวาง ดินแดง บางเขน วัฒนา และจตุจักร และยังพบคลัสเตอร์ใหม่ในเขตปทุมวันด้วย ในบริเวณชุมชนเคหะบ่อนไก่ และชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ พบผู้ติดเชื้อ 59 ราย

“ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์ และติดเชื้อในครอบครัว และคลัสเตอร์ชุมชนแออัด เขตคลองเตย ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนเมือง ชุมชนแออัด และเคหะชุมชน รวม 39 ชุมชน มีประชากรรวมประมาณ 1 แสนคน” นพ.เฉวตสรรกล่าวคลัสเตอร์ใหม่ชุมชนแออัด เร่งคุมโรค


นพ.เฉวตสรรยังกล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาพบการติดเชื้อจำนวนมากใน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนพัฒนา 70 ไร่ ชุมชนแออัดพัฒนาใหม่ ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ชุมชนวัดคลองเตยใน ชุมชนร่วมใจสามัคคี สธ.จึงร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้นำรถพระราชทานลงพื้นที่ค้นหาเชิงรุกในชุมชนแออัด 3 ชุมชน ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564 เก็บตัวอย่าง 1,336 ราย พบติดเชื้อ 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.41 รวมผู้ติดเชื้อ
MulticollaC

ในระลอกเมษายน 2564 รวม 304 ราย อยู่ในชุมชนแออัด 193 ราย คอนโด/หอพัก 111 ราย เกิดจากการสังสรรค์กับเพื่อน และกระจายไปในวงกว้าง รวมถึงในครอบครัว และชุมชน ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าปกติ มาจากสภาพแวดล้อมแออัด อยู่อาศัยกันหนาแน่น การระบายอากาศที่ไม่ดี มีการใช้พื้นที่บางส่วนร่วมกัน เป็นต้น


นพ.เฉวตสรรกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ ที่วัดสะพาน เขตคลองเตย โดยเป็นศูนย์บริหารส่งต่อแยกผู้ติดเชื้อและดูแลเบื้องต้น ระหว่างรอนำส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนาม/Hospitel หรือโรงพยาบาล เป็นมาตรการสำคัญที่จะแยกผู้ติดเชื้อกับสมาชิกในครอบครัว และชุมชน ลดการกระจายแพร่เชื้อได้

“สำหรับภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้ฉีดสะสมแล้ว 1,486,907 โดส แบ่งเป็นรับวัคซีนเข็มแรก 1,099,460 ราย และครบ 2 เข็ม 387,447 ราย โดยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 2,342 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 1,598 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 744 ราย” นพ.เฉวตสรรกล่าว

ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ