Social :เดนมาร์กชาติแรก ห้ามใช้วัคซีนโควิดจอห์นสัน&จอห์นสัน

04 พ.ค. 64 14:05
เดนมาร์กชาติแรก ห้ามใช้วัคซีนโควิดจอห์นสัน&จอห์นสัน

เดนมาร์กชาติแรก ห้ามใช้วัคซีนโควิดจอห์นสัน&จอห์นสัน

เดนมาร์กเป็นชาติแรกในโลกที่ประกาศห้ามใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของจอห์นสัน&จอห์นสัน ฉีดให้กับคนในประเทศ ภายใต้โครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดภายในเดนมาร์ก

การสั่งห้ามใช้วัคซีนของจอห์นสัน&จอห์นสันดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่า ผู้ได้รับวัคซีนของจอห์นสัน&จอห์นสันบางรายมีอาการลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดลด หลังได้รับวัคซีนดังกล่าว ซึ่งคล้ายคลึงกับผู้ได้รับวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าที่พบอาการลิ่มเลือดอุดตัน

หน่วยงานด้านสาธารณสุขเดนมาร์กรับทราบว่าองค์กรยาของยุโรป (อีเอ็มเอ) มีข้อสรุปว่า มีความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หาได้ยากในผู้รับวัคซีนจอห์นสัน&จอห์นสัน แต่อีเอ็มเอและองค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนจอห์นสัน&จอห์นสันมีมากกว่าความเสี่ยง

อย่างไรก็ดีหน่วยงานสาธารณสุขเดนมาร์กมองว่า
Lif
เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในเดนมาร์กขณะนี้ เชื่อว่าเดนมาร์กสามารถรับมือได้และมีความก้าวหน้าที่น่าพอใจกับวัคซีนที่มีอยู่ ทั้งนี้จะเดินหน้าโครงการฉีดวัคซีนต่อไป โดยไม่ต้องใช้วัคซีนของจอห์นสัน&จอห์นสันแต่อย่างใด

เดนมาร์กรับว่า การตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้โครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในเดนมาร์กล่าช้าออกไปราว 4 สัปดาห์  แต่คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในประเทศที่มี่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้

ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ