Social :อยู่จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย! ผบ.ทสส. ส่งกำลังพล หนุนเครื่องใช้แจกชุมชนบ้านขิง เขตบางแค

09 พ.ค. 64 09:05
อยู่จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย! ผบ.ทสส. ส่งกำลังพล หนุนเครื่องใช้แจกชุมชนบ้านขิง เขตบางแค

อยู่จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย! ผบ.ทสส. ส่งกำลังพล หนุนเครื่องใช้แจกชุมชนบ้านขิง เขตบางแค

“ผบ.ทสส.” ส่งกำลังพล สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมประกอบอาหารแจกจ่ายในพื้นที่ชุมชนบ้านขิง เขตบางแค ย้ำ อยู่จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการพบผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาจมีการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน ซึ่งชุมชนบ้านขิง เขตบางแค ถือเป็นหนึ่งในเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องมีการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

โดยพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ พล.ท.อรรถนพ ลาภชุ่มศรี เจ้ากรมยุทธบริการทหารและคณะ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านขิง เขตบางแค
Lif
เพื่อรับทราบปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน พร้อมเตรียมการในการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนวันละ 3 มื้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการออกมาพบปะกันภายในชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เป็นต้นไป ได้แก่ ช่วงเช้าเวลา 07.30 น. นาฬิกา ช่วงกลางวันเวลา 11.00 น. และช่วงเย็นเวลา 16.00 น. นอกจากนี้จะมีการมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น อาทิ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่มให้กับผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบและนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามบ้านพักอาศัยซึ่งมีจำนวน 250 ครัวเรือน


สำหรับชุมชนบ้านขิง ปัจจุบันมีบ้านพักที่มีลักษณะเป็นชุมชนแออัดและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 140 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรที่อาศัยในชุมชนกว่า 1,500 คน ซึ่งปัจจุบันตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 85 คน และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งได้รับการกักตัวอยู่ที่บ้านอีกจำนวน 120 คน ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนบ้านขิงไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy