Social :ตัดงบฯไม่จำเป็นออก! พท.ชี้รัฐบาลควรเพิ่มงบฯกู้สถานการณ์โควิด

11 พ.ค. 64 06:05
ตัดงบฯไม่จำเป็นออก! พท.ชี้รัฐบาลควรเพิ่มงบฯกู้สถานการณ์โควิด

ตัดงบฯไม่จำเป็นออก! พท.ชี้รัฐบาลควรเพิ่มงบฯกู้สถานการณ์โควิด

เพื่อไทย เตรียมอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณ ชี้รัฐบาลควรตัดงบฯไม่จำเป็นออก และเพิ่มงบฯสำหรับกับกู้สถานการณ์โควิดนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อสภาเปิดวันที่ 22 พ.ค. สิ่งที่จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเตรียมการอภิปรายกฎหมายหมายฉบับนี้ โดยชี้ให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาของการแพร่ระบาดโควิด ที่รัฐบาลต้องเตรียมงบประมาณในการเยียวยาทั้งในแง่สาธารณสุข ที่ต้องดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิด
Lif
และแง่เศรษฐกิจที่ต้องดูแลผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด


ดังนั้นการพิจารณางบประมาณรัฐบาลต้องลำดับความสำคัญ ตัดงบที่ไม่จำเป็นออกเช่น งบจัดซื้ออาวุธ แล้วมาเพิ่มในงบประมาณสำหรับการกอบกู้สถานการณ์โควิด ทั้งการจัดหาวัคซีน และเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบ ถ้ารัฐบาลยังไม่ฟังแล้วยังจัดงบสำหรับจัดซื้ออาวุธเข้ามา พรรคร่วมฝ่ายค้านจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้งบประมาณของประเทศเป็นไปตามที่ถูกที่ควรเพื่อให้เปิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy