Social :วางกรอบบรรจุวาระพรบ.งบฯ “ชวน”นัดถก4ฝ่ายพรุ่งนี้เตรียมเปิดสภา

14 พ.ค. 64 07:05
วางกรอบบรรจุวาระพรบ.งบฯ “ชวน”นัดถก4ฝ่ายพรุ่งนี้เตรียมเปิดสภา

วางกรอบบรรจุวาระพรบ.งบฯ “ชวน”นัดถก4ฝ่ายพรุ่งนี้เตรียมเปิดสภา

“ชวน” นัดถก 4 ฝ่าย “ครม.-วิปรัฐบาล-ฝ่ายค้าน-ส.ว.” พรุ่งนี้ เตรียมพร้อมประชุมสภาช่วงสิ้นเดือน พค. – วางกรอบบรรจุวาระพรบ.งบฯ31พค.
นายแพทย์สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมร่วมรัฐสภาหลังมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2564 ว่า ในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ค.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภา ,พร้อมด้วยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญผู้แทนคณะรัฐมนตรี ,ผู้แทนวิปรัฐบาล ,วิปฝ่ายค้าน และผู้แทนวุฒิสภา มาหารือถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมสภา ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้

เนื่องจาก มีกฎหมายที่สำคัญที่คณะรัฐมนตรี ส่งให้สภาพิจารณา ได้แก่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สภาผู้แทนราษฎร จะต้องรีบพิจารณาโดยเร็ว เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบประกาศใช้แล้ว และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่คณะรัฐมนตรี จะเสนอมายังสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน หรือภายในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ก่อนเสนอต่อไปยังวุฒิสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นภายใน 20 วัน หรือไม่เกิน 18 กันยายนนี้

เบื้องต้น นายชวน ได้กำหนดจะพิจารณาร่างพระราชกำหนดทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ในวันที่ 27 พฤษภาคม ซึ่งหากไม่แล้วเสร็จ ก็จะพิจารณาต่อเนื่องในวันที่28 พฤษภาคมนี้ จากนั้นในวันที่ 31 พฤษภาคม จะเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ในวาระแรก โดยจะใช้เวลา 3 วัน สิ้นสุดในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ซึ่งกำหนดเวลาดังกล่าว นายชวน จะเสนอให้ที่ประชุม 4 ฝ่าย ได้พิจารณาในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ค.)

นายแพทย์สุกิจ ยังเปิดเผยด้วยว่า การประชุม 4 ฝ่ายในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ค.) ประธานรัฐสภา จะสอบถามความเห็น และรับฟังข้อเสนอจากที่ประชุมถึงมาตรการป้องกัน COVID-19 ที่จะต้องเข้มข้น และแจ้งไปยังแต่ละพรรคการเมือง ให้ ส.ส.ของพรรคเตรียมพร้อมการทำหน้าที่ ท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง

 

MulticollaC

ปธ.สภาฯ วางกรอบบรรจุระเบียบวาระแรกพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี65 วันที่ 31 พ.ค.นี้ ให้เวลาส.ส.ศึกษาล่วงหน้าก่อน 15 วัน เล็งหารือจัดสรรเวลาอภิปรายพรุ่งนี้
นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ว่า ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดหลักการให้สภาฯ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน โดยเบื้องต้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประสานมาว่า จะส่งเอกสารดังกล่าวถึงสภาฯ ในวันที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งถือว่าเริ่มนับ 1 แล้ว ดังนั้นตามระยะเวลาสภาฯ จึงต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 สิงหาคม

ซึ่งเมื่อหลังจากรับเอกสาร ทางสภาฯจะต้องส่งแก่สมาชิกเพื่อพิจารณาศึกษาล่วงหน้าทันที จากนั้นคาดว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็จะได้บรรจุเป็นระเบียบวาระแรก ในวันที่ 31 พฤษภาคม ส่วนการจัดสรรเวลาอภิปรายแก่สมาชิกนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะได้หารือกับวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 14 พฤษภาคม) ว่า จะยังคงให้เวลา 3 วัน 3 คืน อย่างที่เคยผ่านมาหรือไม่ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้

อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติที่ผ่านมา เมื่อเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ มาถึงสภา จะมีเวลาให้ ส.ส. ได้ศึกษาล่วงหน้าเพียงสัปดาห์เดียว แต่ครั้งนี้เป็นดำริของประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ ส.ส. ได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าถึง 15 วัน ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด ส่วนการอภิปรายก่อนรับหลักการจะลากยาวถึง 3 วันหรือไม่ เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา หากตกลง 3 วัน ก็จะใช้เวลาพิจารณา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม จนถึง 2 มิถุนายน
ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่า ประเด็นสำคัญของการพิจารณางบประมาณฯจะอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งจะมีเวลาพิจารณา 60-70 วัน ที่ต้องติดตามก่อนเข้าสู่วาระ 2 และ 3 ในที่ประชุมสภาฯ และหากผ่านสามวาระแล้ว ตามขั้นตอนประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเซ็นหนังสือเพื่อส่งการพิจารณาต่อไปยังวุฒิสภาทันที เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจัดทำงบประมาณล่าช้าอย่างปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังมีวาระการพิจารณาพระราชกำหนด อีกจำนวน 2 ฉบับ คาดว่า จะบรรจุวาระในวันที่ 27-28 พฤษภาคม ประกอบด้วย พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 หลังจากที่ได้มีการประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว รัฐบาลจะต้องมาแถลงชี้แจงเหตุผลความจำเป็นรีบด่วนต่อสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบให้บังคับใช้เป็นการถาวร

 ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy