Social :ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรร “สุชาติ”ยันคุมแพร่ระบาดกลุ่มแรงงานได้แล้ว

14 พ.ค. 64 09:05
ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรร “สุชาติ”ยันคุมแพร่ระบาดกลุ่มแรงงานได้แล้ว

ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรร “สุชาติ”ยันคุมแพร่ระบาดกลุ่มแรงงานได้แล้ว

“สุชาติ”ยันคุมแพร่ระบาดกลุ่มแรงงานได้แล้ว เร่งประกันสังคม นายจ้างสรุปความต้องการวัคซีน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรนาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงภาพรวมการลงตรวจเชิงรุกแรงงานในจังหวัดพื้นที่สีแดง โดยเฉพาะสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั้งกรุงเทพปริมณฑล รวมถึงชลบุรี พบว่า มีเพียงส่วนน้อยที่ติดเชื้อ และเมื่อพบผู้ติดเชื้อก็นำเข้าสู่ระบบของกระทรวงสาธารณสุขในการกักตัวและรักษาต่อไป พร้อมยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ขณะเดียวกัน นายสุชาติ ยืนยันว่า กระทรวงแรงงานได้ประสาน ไปยังนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกระจายวัคซีนของภาคธุรกิจ โดยใช้วิธีการว่าในกรุงเทพมหานคร มีคนทำงาน 3,500,000 คน ก็จะส่งรายชื่อไป เพื่อเร่งฉีดให้คนทำงานในก็ กทม. ก่อน ส่วนในเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดปริมณฑล อีก
MulticollaC
2,600,000 คน ถ้าได้รับมาประมาณ 6-7 ล้านโดส ก็จะดำเนินการโซนนี้ก่อนเช่นกันสำหรับวิธีการฉีดวัคซีนก็จะประสานไปยังโรงพยาบาลในเครือประกันสังคม เพื่อดำเนินการฉีดเชิงรุก โดยที่ผ่านมา สั่งการสำนักงานประกันสังคม ก็ทำหนังสือไปยังทุกจังหวัดแล้ว ให้ผู้ประกอบการนายจ้างสำรวจแรงงานตัวเองว่า มีความต้องการวัคซีนกี่คน และทำเอกสารตอบกลับมาเป็นอีเซอร์วิส ส่งให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. จากนั้น จะนำข้อมูลส่งไปยังคณะกรรมการกระจายวัคซีนทราบว่า ผู้ใช้แรงงานในมาตรา 33 รวมถึงแรงงานต่างด้าวมีความต้องการใช้วัคซีนเท่าไหร่ เพื่อจะได้จัดสรรได้อย่างถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน


ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:innnews

โพสต์โดย : monnyboy