Social :เผย! รัฐบาลกระจายวัคซีน3รูปแบบ

15 พ.ค. 64 07:05
เผย! รัฐบาลกระจายวัคซีน3รูปแบบ

เผย! รัฐบาลกระจายวัคซีน3รูปแบบ

รัฐบาล เตรียมกระจายวัคซีน 3 รูปแบบ ส่วนวอล์คอินเริ่ม มิ.ย. ขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละพื้นที่ด้วย ขอ ปชช.ติดตามประกาศจังหวัด
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้มากที่สุด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดโอกาสความรุนแรงและเสียชีวิต ซึ่งนำไปสู่มติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564ให้มีการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2564 เป็นต้น 3 รูปแบบ ซึ่งจะรวมถึงรูปแบบที่ประชาชน walk In เข้ามารับวัคซีน ณ จุดบริการต่างๆ ด้วย


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายของทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งแต่ละแห่งมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค รวมถึงความพร้อมแตกต่างกัน ดังนั้นข้อมูลข่าวสารของแต่ละพื้นที่ในขณะนี้จึงอาจจะยังสร้างความสับสนให้กับประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อห่วงใยในเรื่องนี้จึงมีข้อสั่งการให้ชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง


MulticollaC
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนขณะนี้คือจัดหาวัคซีนที่เพียงพอกับประชาชนทุกคน จึงได้มีการปรับเป้าหมายการจัดหาจาก 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดส ส่วนรูปแบบการกระจายวัคซีนนั้นดำเนินการผ่าน 3 รูปแบบเริ่มดำเนินการในเดือนมิ.ย.2564 คือ 1.การนัดผ่านไลน์ หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่รัฐบาลจะจัดให้ 2.นัดเป็นกลุ่มก้อน เช่น อสม. หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนรวบรวม และ 3.รูปแบบ Walk In โดยสัดส่วนการจัดสรรจะอยู่ที่ 30 : 50: 20 และปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นสมควรซึ่งในส่วนของรูปแบบที่3 คือการเปิดให้ walk In นั้นตามนโยบายรัฐบาลจะจัดให้มีอย่างแน่นอน เพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบตามรูปแบบแรก และไม่ได้ผ่านการนัดหมายแบบกลุ่มก้อนในแบบที่ 2 แต่การให้วัคซีนแบบ walk in นี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องพิจารณาปริมาณวัคซีนและสถานการณ์การแพร่ระบาด จึงขอให้ประชาชนแต่ละจังหวัดติดตามการประกาศของจังหวัด ต่อไป

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy