Social :รีเฟรชหัวปิงปอง ผบ.ตร.จัดวัดสอบความรู้ตำรวจราจรทั่วประเทศ สอบตกงดออกใบสั่ง

12 มิ.ย. 64 12:06
รีเฟรชหัวปิงปอง ผบ.ตร.จัดวัดสอบความรู้ตำรวจราจรทั่วประเทศ สอบตกงดออกใบสั่ง

รีเฟรชหัวปิงปอง ผบ.ตร.จัดวัดสอบความรู้ตำรวจราจรทั่วประเทศ สอบตกงดออกใบสั่ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน ที่กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มาสังเกตการณ์ดูการทดสอบความรู้ความสามารถ ตำรวจจราจรตั้งแต่ระดับ รอง ผกก. ถึง ผบ.หมู่ ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ศจร.ตร. www.tpot.police.go.th

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ตร. ให้เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา โดยเฉพาะงานด้านจราจร ซึ่งมีระเบียบ กฎหมาย เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสถานการณ์หลายๆ รูปแบบที่ต้องเผชิญกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร นำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน และรวมถึงเจ้าหน้าที่เอง ดังนั้น จึงต้องมีการอบรมทดสอบความรู้ ในข้อกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งต้องทำให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน

การสอบในครั้งนี้ จะมีทั้งวิชากฎหมาย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานจราจร ผู้เข้าทดสอบจะต้องทำข้อสอบในส่วนของวิชากฎหมายให้ได้คะแนนเต็ม 50 ข้อ หรือ 100% ในส่วนของความรู้ทั่วไป ต้องได้ 35 ข้อ จาก 50
Lif
หรือ 70% หากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะให้โอกาสเข้ารับการทดสอบใหม่อีกครั้ง และหากยังไม่ผ่านอีก จะให้งดการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย(ออกใบสั่ง) เป็นการชั่วคราว

การทดสอบ จะดำเนินการภายใต้มาตรการทางสาธารสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง จะจัดทดสอบ ณ สถานีตำรวจ สำหรับจังหวัดอื่น จะทดสอบ ณ ที่ทำการ ภ.จว. นั้นๆ โดยมีตำรวจจราจรทั่วประเทศเข้ารับการสอบทั้งสิ้น 18,811 นาย จำนวน​ 625 สนามสอบทั่วประเทศ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวย้ำว่า ผบ.ตร. มุ่งเน้นให้ตำรวจจราจต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชน และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งต้องสามารถอธิบายข้อกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ตอบปัญหาข้อสงสัย ให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ