Social :ศบค.จ่อยกระดับมาตรการใหม่ทั่วประเทศ พรุ่งนี้ แง้ม ใช้ตำรวจ-ทหาร คุมทุกแคมป์ในกทม.

17 มิ.ย. 64 14:06
ศบค.จ่อยกระดับมาตรการใหม่ทั่วประเทศ พรุ่งนี้ แง้ม ใช้ตำรวจ-ทหาร คุมทุกแคมป์ในกทม.

ศบค.จ่อยกระดับมาตรการใหม่ทั่วประเทศ พรุ่งนี้ แง้ม ใช้ตำรวจ-ทหาร คุมทุกแคมป์ในกทม.

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)(ศบค.) กล่าวว่า ในที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก กรมควบคุมโรค รายงานว่านอกจากการติดตามกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอย่างเคร่งครัดแล้ว ขอให้จังหวัดกำหนดมาตรการเข้มข้น เช่น หากพบผู้ติดเชื้อ สอบสวนโรคพบผู้ใกล้ชิด ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ก็ขอให้กักกันตัวก่อน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงแพร่เชื้อ ซึ่งพบว่าหลายคนทำไม่ได้ เพราะการอยู่อาศัยค่อนข้างแออัด จึงขอความร่วมมือจังหวัดหาสถานที่กักในจังหวัด เพื่อควบคุมการระบาดในวงจำกัดได้

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า และขอให้จังหวัดเฝ้าระวังการเดินทางข้ามพื้นที่ ตามที่เราเคยเห็นภาพ อสม.เคาะประตูบ้าน ดูแลคนที่เดินทางข้ามจังหวัดมา ซึ่งยังคงต้องทำต่อ เพราะอย่างที่เห็นคนจากชลบุรีเดินทางข้ามพื้นที่ไปทำให้เชียงราย มียอดรายงานผู้ติดเชื้อ หรือคนจากกรุงเทพฯ ไปพิษณุโลก และทำให้มีการประกาศปิดโรงเรียนแล้ว ดังนั้น การจะลดยอดติดเชื้อได้ ต้องมีการประสานงานกัน

“เน้นย้ำว่า ตอนนี้ผู้ติดเชื้อไม่ได้ลดลง ทางศบค.ชุดเล็ก มีความเป็นห่วง เห็นใจผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่อาจดูแลภาพรวมทั้งจังหวัดไม่ไหว ก็ขอร้องให้ ศปก.โควิด-19 ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ในโอกาสนี้มีการระบาดทั่วจังหวัด คงต้องเป็นความร่วมมือขงทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนหน่วยงานราชการ ที่อาจไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในภาวะปกติ เวลานี้เป็นโอกาสที่ต้องร่วมมือกัน และที่สำคัญในภาคเอกชน เห็นภาพบางจังหวัดที่สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้า เราอยากให้ทุกพื้นที่ร่วมมือกันทั้งภาครัฐ
MulticollaC
เอกชน และประชาชน” พญ.อภิสมัย กล่าว

พญ.อภิสมัย กล่าว พรุ่งนี้จะมีการพิจารณาปรับมาตรการบางพื้นที่อาจมีความเข้มข้นขึ้น ยกตัวอย่าง แคมป์คนงานในกทม. 50 เขต รวม 575 แคมป์ มีคนงาน 79,620 คน เป็นคนไทย 33,432 คน คนต่างชาติอีก 46,188 คน ที่ผ่านมาเราขอความร่วมมือให้แต่ละแคมป์ ศึกษามาตรการ หากยังทำไม่ได้ เราจะปรับมาตรการเข้มข้นขึ้น โดยขอความร่วมมือมหาดไทย ส่งกำลังทหาร ตำรวจ เข้าควบคุม ดูแลแคมป์คนงานทั้ง 575 แคมป์

“ศบค.รับทราบการจัดการในโรงงาน แคมป์ที่ทำผิดมาตรการ เช่น ตั้งวงดื่มสุรา จับวงไพ่ แคมป์ที่ถูกปิดแต่คนงานยังออกมาซื้อของในตลาด ตรงนี้ต้องขอบคุณประชาชนที่เป็นหูเป็นตา การที่โรงงาน ที่พัก ตลาด ชุมชน ยังเชื่อมโยงกัน ใครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปลอดภัยได้ ถ้าเราไม่สามารถควบคุมการระบาดในทุกๆ วง” พญ,อภิสมัย กล่าว

ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ