Social :ตลาดไท เอาจริง ผู้ค้าต้องมี ‘โควิดพาสปอร์ต’ มีผลตรวจหาเชื้อ ฝ่าฝืนพักการขาย

19 มิ.ย. 64 10:06
ตลาดไท เอาจริง ผู้ค้าต้องมี ‘โควิดพาสปอร์ต’ มีผลตรวจหาเชื้อ ฝ่าฝืนพักการขาย

ตลาดไท เอาจริง ผู้ค้าต้องมี ‘โควิดพาสปอร์ต’ มีผลตรวจหาเชื้อ ฝ่าฝืนพักการขาย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่จ.ปทุมธานี ที่ยังคงมีระดับน่าเป็นห่วง ทำให้หลายพื้นที่ต่างออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์

ทั้งนี้ ตลาดไท ได้ออกประกาศ เรื่องเพิ่มทำการบิ๊กคลีนนิ่ง ตลาดสด และช็อปหมู-ไก่ รวมถึงมาตรการ โควิดพาสปอร์ต


โดยระบุว่า
1. ดำเนินการปิดทำบิ๊ก คลีนนิ่ง เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ “ตลาดสด และช็อปหมู-ไก่” เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เวลา 00.05 น. ถึง 23 มิ.ย. 64 เวลา 23.59 น.
2. ทุกคน ยกเว้นผู้ซื้อ ต้องทำโควิดพาสปอร์ต คือบัตรผ่านเพื่อเข้าทำการค้าในพื้นที่ตลาดสด สามารถตรวจข้อมูลผ่านคิวอาร์ โค้ด (OR Code) เพื่อคัดกรองผู้ที่ใด้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าทำการค้าในพื้นที่ตลาด
3. ขั้นตอนในการรับโควิดพาสปอร์ตดังนี้
3.1 ต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี RT-PCR
MulticollaC
(ตรวจโควิด-19 แบบปั่นหาเชื้อ)
3.2 ลงทะเบียนขอรับโควิดพาสปอร์ตดามสถานที่ดังนี้ โดยวัน-เวลา กรุณาติดตามประกาศจากตลาดไทอีกครั้ง ที่ จุดตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ตลาดไท และ สำนักงานประขาสัมพันธ์ลานผัก
3.3 การขอรับโควิดพาสปอร์ตเตรียมหลักฐานเพื่อแสดงดังนี้
– ตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ตลาดไท บัดรประชาชน/พาสปอร์ต
– ตรวจเชื้อโควิด-19 จากห้องแล็บ หรือสถานพยาบาล
บัตรประชาชน/พาสปอร์ต และใบรับรองผลตรวจ RT-PCR
3.4 สถานที่และวัน-เวลารับโควิดพาสปอร์ดจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
4. โควิดพาสปอร์ตจะเริ่มใช้วันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
5. ใช้ผลตรวจวันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป (ไม่รับผลตรวจก่อนหน้านี้)
6. หากเข้าพื้นที่ตลาดโดยไม่มีโควิดพาสปอร์ตจะต้องถูกพิจารณา พักการค้า 14 วัน


ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ