Social :ศบค.เห็นใจ ผปก.ธุรกิจน้ำเมา เปิดทางเสนอมาตรการ วอน ปชช.ร่วมใจลดเชื้อ หวั่นระบบสาธารณสุขรับไม่ไหว

21 มิ.ย. 64 16:06
ศบค.เห็นใจ ผปก.ธุรกิจน้ำเมา เปิดทางเสนอมาตรการ วอน ปชช.ร่วมใจลดเชื้อ หวั่นระบบสาธารณสุขรับไม่ไหว

ศบค.เห็นใจ ผปก.ธุรกิจน้ำเมา เปิดทางเสนอมาตรการ วอน ปชช.ร่วมใจลดเชื้อ หวั่นระบบสาธารณสุขรับไม่ไหว

ศบค.เห็นใจ ผปก.ธุรกิจน้ำเมา เปิดทางเสนอมาตรการ วอน ปชช.ร่วมใจลดเชื้อ หวั่นระบบสาธารณสุขรับไม่ไหว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กล่าวว่า มาตรการของ ศบค.ยังคงให้ปิดบริการสถานบันเทิงทุกพื้นที่สี ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผู้จำหน่ายแอลกอฮอล์ ได้ยื่นเรื่องมาถึง ศบค.ก็รับเรื่องไว้ โดยเราก็เห็นใจ

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า แต่อย่างที่เรียนเสมอว่าการติดเชื้ออยู่กับบุคคล หากมีลูกค้าที่เข้าสถานบริการแล้วมีการดื่มแอลกอฮอล์ก็อาจจะคุมตัวเองไม่ได้ ลดการ์ดลง ความยับยั้งชั่งใจลดลง ก็เสี่ยงติดเชื้อได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศชัดเจนว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในระดับเลือดทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต้องฝากผู้ประกอบการว่าท่านต้องเสนอมาตรการดูแลลูกค้าที่เข้าไปปลอดภัย ปฏิบัติมาตรการได้อย่างเข้มงวด
MulticollaC
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับบุคลากรของร้านด้วย

พญ.อภิสมัยกล่าวต่อว่า สิ่งที่อยากเน้นย้ำคือกิจกรรมรวมกลุ่ม ซึ่งอาจมีการสังสรรค์กัน การสอบสวนโรคยังพบว่ามีการรับประทานอาหารร่วมกัน และคนขับรถขนส่งบริษัทที่รับพนักงานหลายกลุ่มและอาจติดเชื้อโดยง่าย ดังนั้น ต้องเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่าง สิ่งสำคัญคือการเคลื่อนย้ายของคน ทั้งในแรงงาน หรือคนทั่วไปข้ามพื้นที่ ซึ่งระยะนี้พบการรายงานมากขึ้น ทำให้เกิดการติดเชื้อกระจายจากจังหวัดไปอีกจังหวัด

“และที่เราเป็นห่วงคือบุคลากรสาธารณสุข หากมีการติดเชื้อยังมาก ก็จะเกิดความอ่อนล้า ระบบสาธารณสุขตอนนี้ถือว่าตึงเครียด ดังนั้น เราต้องดูแลบุคลากรสาธารณสุข ช่วยกันลดการติดเชื้อ” พญ.อภิสมัยกล่าว

ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ