Social :สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วกว่าเดิม! สตูล ประกาศทุกมัสยิดงดละหมาด จนถึง 16 ก.ค.

08 ก.ค. 64 11:07
สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วกว่าเดิม! สตูล ประกาศทุกมัสยิดงดละหมาด จนถึง 16 ก.ค.

สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วกว่าเดิม! สตูล ประกาศทุกมัสยิดงดละหมาด จนถึง 16 ก.ค.

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ได้ประกาศให้ทุกมัสยิดในจังหวัดงดละหมาดวันศุกร์ และปฏิบัติศาสนากิจทางศาสนาเป็นไปด้วยความเคร่งครัดตามมาตการป้องกันโควิด 19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ที่ 4/2564 ลงวันที่ 6 ก.ค.64 โดยนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือ พิจารณา งดละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิดตั้งแต่ศุกร์ที่ 9 ก.ค. 64 -ศุกร์ที่ 16 ก.ค. 64 พิจารณางดละหมาดญะมาอะห์ ที่มัสยิดและที่มุศ็อลลาต่าง เริ่ม พุธที่ 7 ก.ค.64- ศุกร์ที่ 16 ก.ค.64 และพิจารณางดกิจกรรมทางศาสนาตามประกาศ ดังกล่าว
Lif

เนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในพื้นที่จังหวัดสตูลและในหลายจังหวัดข้างเคียงนั้น จนทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่กระจายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจเป็นเชื้อโรคร้ายสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิม


เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลได้ออกประกาศฉบับที่ 4 / 2564 เรื่องพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติศาสนกิจตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดวันศุกร์และกิจกรรมทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมจึงขอความร่วมมือให้แต่ละมัสยิดโปรดพิจารณามาตรการดังกล่าวด้วยความเคร่งครัด และแจ้งให้ทราบพบุรุษได้ทราบโดยทั่วกัน


ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ