Social :ผู้โดยสารโปรดทราบ การรถไฟฯขานรับ ศบค. แจ้งปรับบริการเดินรถ 11-25 ก.ค. ยินดีคืนตั๋วได้เงินเต็มราคา

11 ก.ค. 64 17:07
ผู้โดยสารโปรดทราบ การรถไฟฯขานรับ ศบค. แจ้งปรับบริการเดินรถ 11-25 ก.ค. ยินดีคืนตั๋วได้เงินเต็มราคา

ผู้โดยสารโปรดทราบ การรถไฟฯขานรับ ศบค. แจ้งปรับบริการเดินรถ 11-25 ก.ค. ยินดีคืนตั๋วได้เงินเต็มราคา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล งดเดินทางออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. และให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น.

‘ศบค.’ แจงยิบ ‘ข้อกำหนด’ ฉบับใหม่ ย้ำ สื่อสาร ปชช.แต่ละโซน ให้เข้าใจข้อปฏิบัติ
นายนิรุฒกล่าวว่า การรถไฟฯ จึงขอแจ้งปรับการให้บริการเดินรถให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-25 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

งดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถทางไกล) จำนวน 10 ขบวน ประกอบด้วย
– ขบวน 13/14 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
– ขบวน 67/68 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
– ขบวน 85/86 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ
– ขบวน 167/168 กรุงเทพ-กันตัง-กรุงเทพ
– ขบวน 133/134 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ (เริ่มงดเดินวันที่ 12 กรกฎาคม 2564)

งดเดินขบวนรถเชิงสังคม (รถชานเมืองและรถท้องถิ่น) จำนวน 20 ขบวน

ในส่วนขบวนรถที่วิ่งให้บริการได้ปรับสถานีต้นทาง/ปลายทาง และเปลี่ยนเวลาขบวนรถบางขบวน รวม 8 ขบวน ประกอบด้วย

สายเหนือ 2 ขบวน
– ขบวน 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ ออก 06.00 น. ถึง 20.00 น.
– ขบวน 102 เชียงใหม่ – กรุงเทพ ออก 05.30 น. ถึง 20.00 น.

สายใต้ 2 ขบวน
– ขบวน 171 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – ทุ่งสง ออก 05.00 น. ถึง 16.05 น.
Lif
– ขบวน 172 สุไหงโกลก – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น ทุ่งสง – กรุงเทพ ออก 06.00 น. ถึง 18.50 น.

สายตะวันออกเฉียงเหนือ
– ขบวน 75 กรุงเทพ – หนองคาย ออก 08.20 น. ถึง 17.30 น.
– ขบวน 76 หนองคาย – กรุงเทพ ออก 07.45 น. ถึง 17.10 น.
– ขบวน135 กรุงเทพ – อุบลราชธานี ออก 06.40 น. ถึง 18.00 น.
– ขบวน 136 อุบลราชธานี – กรุงเทพ ออก 07.00 น. ถึง 18.40 น.

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการดำเนินตามมาตรการของ ศบค. โดยยังคงมีขบวนรถโดยสารขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 97 ขบวน ให้บริการแก่ประชาชน
ได้เพียงพอทุกเส้นทาง ประกอบด้วย สายเหนือ 22 ขบวน สายใต้ 20 ขบวน สายอีสาน 18 ขบวน สายตะวันออก 17 ขบวน สายมหาชัย 16 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเต็มราคาได้ทุกสถานีทั่วประเทศ และสำหรับผู้ที่จองตั๋วผ่านระบบ D-Ticket สามารถทำการยื่นคืนผ่านระบบได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง


ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ