Social :แนะผู้ติดเชื้อโควิดกลับไปรักษาในภูมิลำเนา ปรึกษาหมอก่อนเดินทางกันอาการทรุด

26 ก.ค. 64 15:07
แนะผู้ติดเชื้อโควิดกลับไปรักษาในภูมิลำเนา ปรึกษาหมอก่อนเดินทางกันอาการทรุด

แนะผู้ติดเชื้อโควิดกลับไปรักษาในภูมิลำเนา ปรึกษาหมอก่อนเดินทางกันอาการทรุด

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บางส่วนมีความประสงค์จะเดินทางกลับไปรักษาที่โรงพยาบาล หรือกักตัวที่ภูมิลำเนาในต่างจังหวัด ว่า กรมควบคุมโรคมีความห่วงใยสุขภาพ เนื่องจากการเดินทางข้ามจังหวัดจะทำให้ร่างกายของผู้ติดเชื้อเกิดความเหนื่อยล้า ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคอ่อนแอลง อาจเพิ่มความเสี่ยงให้อาการป่วยเร็ว หรือรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น จึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง และทำในกรณีที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ ขอให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อน โดยอาจเป็นโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปลายทางที่จะกลับไปรักษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินอาการก่อน และจัดเตรียมความพร้อมรองรับการรักษาอย่างเหมาะสม หรือขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทางสายด่วน 1330 กด 15 หรือแจ้งลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://crmdci.nhso.go.th เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลในพื้นที่ตามมาตรฐาน


นพ.โสภณกล่าวว่า รวมถึงควรเตรียมเอกสารรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด หรือคิวอาร์ โค้ด (QR Code) เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ โดยสามารถลงทะเบียนได้ 3 วิธีคือ 1.ขอเอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต 2.หากไม่มีข้อ 1 ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามจังหวัดผ่านทางเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่ และ 3.ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ที่ด่านตรวจ

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคขอแนะนำการปฏิบัติตัวในการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของผู้ติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างเดินทาง โดยหากเป็นไปได้ขอให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว ก่อนเดินทางให้เตรียมสิ่งของต่อไปนี้ให้เพียงพอ ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 70% ถุงใส่ขยะส่วนตัว ยาที่ใช้ทั้งรักษาโรคประจำตัว หรือยาบรรเทาอาการป่วยโควิด-19 เตรียมอาหารและน้ำดื่มชนิดขวด พร้อมจดเบอร์โทรศัพท์สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน
MulticollaC
1669 เพื่อแจ้งหากเจ็บป่วยฉุกเฉินในระหว่างเดินทาง และขอให้ประชาชนปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดระหว่างที่เดินทาง 6 ประการ ดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 2.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น 3.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังรับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำ หลังจากไอจาม 4.ห้ามแวะพักระหว่างเดินทาง ขอให้ตรงไปยังโรงพยาบาล หรือสถานที่ปลายทางที่ประสานไว้ 5.หากจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะ เช่น ปั๊มน้ำมัน ต้องล้างมือฟอกสบู่ก่อน และหลังจากใช้ห้องน้ำ เพื่อตัดวงจรเชื้อ และลดการปนเปื้อนพื้นผิวของห้องน้ำ เช่น กลอนประตู สายฉีดชำระ ขันตักน้ำ 6.เปิดหน้าต่าง หรือช่องหน้าต่าง เพื่อให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทภายในรถยนต์ และเมื่อใกล้ถึงปลายทาง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หรือสถานที่ที่ได้รับการประสาน เพื่อเข้ารักษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนควบคุมโรค โทร 1422

ขอบคุณที่มา     ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ