Social :‘ไปรษณีย์ไทย’ แจงเหตุปิดรับฝากชั่วคราว-นำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่ แจ้งระงับฝากของเน่าเสียง่ายถึง 31 ก.ค.

26 ก.ค. 64 16:07
‘ไปรษณีย์ไทย’ แจงเหตุปิดรับฝากชั่วคราว-นำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่ แจ้งระงับฝากของเน่าเสียง่ายถึง 31 ก.ค.

‘ไปรษณีย์ไทย’ แจงเหตุปิดรับฝากชั่วคราว-นำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่ แจ้งระงับฝากของเน่าเสียง่ายถึง 31 ก.ค.

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ไปรษณีย์ไทย (ปณท) ออกเอกสารชี้แจงกรณีปิดทำการชั่วคราว และนำจ่ายล่าช้า พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกที่ทำการทั่วประเทศ

ระบุว่า จากการระบาดโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้ไปรษณีย์ไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระจบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ไปรษณีย์ไทยจึงต้องปิดบริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์สาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าตามคำสั่ง ศบค.

สำหรับข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ที่ปิดให้บริการรับฝากชั่วคราว หรืองดนำจ่ายชั่วคราว หรือนำจ่ายล่าช้า รวมทั้งการปิดทำการชั่วคราวของไปรษณีย์บางแห่ง ให้ผู้ใช้บริการรับทราบทุกวันผ่าน เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์

นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยได้ระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่ายเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เพื่อป้องกันสิ่งของได้รับความเสียหาย เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีวันหยุดยาว ประกอบกับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้การจัดส่งทำและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัด และบางพื้นที่อาจส่งได้ล่าช้า

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
Lif
งานบริการ และประชาชน ไปรษณีย์ไทยได้เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ กำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากาอนามัยตลอดการให้บริการ ล้างมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน หรือจับกลุ่มคุยใกล้ชิดอย่างน้อย 1 เมตร เว้นระยะห่างระหว่างเคาน์เตอร์ ทำความสะอาดจุดสัมผัสทุก 20 นาที อีกทั้งศูนย์ไปรษณีย์มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุทุกชิ้น


ขอบคุณที่มา     ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ