Social :มังคุดราคาตก! หอการค้าชุมพร-พาณิชย์ยื่นมือช่วยชาวสวน

26 ก.ค. 64 17:07
มังคุดราคาตก! หอการค้าชุมพร-พาณิชย์ยื่นมือช่วยชาวสวน

มังคุดราคาตก! หอการค้าชุมพร-พาณิชย์ยื่นมือช่วยชาวสวน

มังคุดราคาตก! หอการค้าชุมเมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 กรกฎาคม ที่ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่คัดแยกขนาดและบรรจุกล่องมังคุดของชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพร นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้ร่วมกับ นายไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรเปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพร ซึ่งหอการค้าจังหวัดชุมพรและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรร่วมกันจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดที่ประสบปัญหาผลผลิตมีราคาตกต่ำอยู่ในขณะนี้

นายสัมฤทธิ์ กล่าวว่า เนื่องจากการจำหน่ายมังคุดในช่วงต้นของฤดูกาลกำลังมีปัญหามีราคาตกต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ของประเทศจีนและตลาดในประเทศไทยยังไม่ปกติ เพราะปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การส่งออกมังคุดไปต่างประเทศมีปัญหา อีกทั้งตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งมังคุดเพื่อการส่งออกก็ไม่เพียงพอ ทำให้จุดรับซื้อผลไม้ (ล้ง) มังคุดมีปัญหาตามไปด้วย การรับซื้อมังคุดจากต่างประเทศมีน้อยลง จึงจำเป็นต้องหันมาพึ่งตลาดภายในประเทศแทนการส่งออกในช่วงต้นฤดูกาล จังหวัดชุมพรจึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะ “ชุมพรทีม” หาทางช่วยเหลือเกษตรกร เช่น ใช้งบประมาณกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ที่ใช้แก้ปัญหาผลผลิตมีราคาตกต่ำ ที่คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ชุมพรได้ขออนุมัติมาประมาณ 9 ล้านบาท เพื่อใช้ช่วยชาวสวนมังคุดในการเรื่องการบริหารจัดการกิโลกรัมละ 3 บาท เป็นจำนวน 3,000 ตันเพื่อให้เกษตรกรสามารถส่งมังคุดไปจำหน่ายยังจังหวัดอื่นๆ ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท ซึ่งขณะที่พ่อค้าเข้ามารับซื้อใน จ.ชุมพรในราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 20 บาทเท่านั้นพร-พาณิชย์ยื่นมือช่วยชาวสวน


“อีกมาตรการคือ ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด สหกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยในเรื่องการกระจายสินค้า มีพาณิชย์จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ โดยเฉพาะในส่วนของหอการค้าจังหวัดจะช่วยกระจายไปยังหอการค้าของทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งไปยังศูนย์การค้าต่างๆ มาตรการเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้ก็คือ การจำหน่ายมังคุดในราคาถูกแก่ประชาชน ซึ่งพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ตกลงกับชาวสวนว่าจะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 20 บาท โดยจะจำหน่ายหน้าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอและหน้าศาลากลางจังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
Lif
เป็นต้นไป ซึ่งคงมีส่วนช่วยเหลือชาวสวนมังคุดได้บ้าง และคาดว่าคงทำให้มังคุดมีราคาสูงขึ้น” นายสัมฤทธิ์ กล่าว

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้โดยตรงที่ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร โทร.081-3265532 ส่วนประชาชนที่สนใจซื้อมังคุด 1 กล่องจะมี 13-19 ผลต่อ 1 กิโลกรัม กล่องละ 5 กิโลกรัมราคา 250 บาท กล่องละ 10 กิโลกรัมราคา 480 บาท โปรโมชั่นในเดือนสิงหาคม 2564 คือ ซื้อ 10 กล่อง แถมฟรี 1 กล่อง
ขอบคุณที่มา     ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ