Social :โยกย้าย 19 ผบ.เรือนจำ เด้ง ผบ.ปากนํ้า-ปัตตานี เข้ากรุ เซ่นพักโทษ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์-นช.เผาคุก

23 ส.ค. 59 12:06
โยกย้าย 19 ผบ.เรือนจำ เด้ง ผบ.ปากนํ้า-ปัตตานี เข้ากรุ เซ่นพักโทษ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์-นช.เผาคุก

โยกย้าย 19 ผบ.เรือนจำ เด้ง ผบ.ปากนํ้า-ปัตตานี เข้ากรุ เซ่นพักโทษ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์-นช.เผาคุก

โยกย้าย 19 ผบ.เรือนจำ เด้ง ผบ.ปากนํ้า-ปัตตานี เข้ากรุ 

เซ่น พักโทษ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ - นช.เผาคุก

 
เมื่อวานนี้ ( 22 ส.ค. 2559) กรมราชทัณฑ์แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ลงนามคำสั่งที่ 1074/2559 เรื่องการให้ข้าราชรักษาราชการแทน และคำสั่งที่ 1075/2559 การไปปฏิบัติหน้าที่

 

ทั้งนี้ คำสั่ง 1075/ /2559 เป็นเรื่องการให้ไปปฏิบัติหน้าที่ มีจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1. นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล ผบ.เรือนจำกลางสมุทรปราการ ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำกรมราชทัณฑ์ 2. นายนพพร รัตนวัย ผบ.เรือนจำกลางปัตตานี ไปเป็นผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ 3. นางวรรณดี บัวภา ผอ.ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ไปเป็นนักทัณฑวิทยาผู้เชี่ยวชาญ 4. นางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผอ.สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ไปเป็นนักทัณฑวิทยาผู้เชี่ยวชาญ 5. นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ ผอ.สถานกักขังกลาง จ.ร้อยเอ็ด ไปเป็นนักทัณฑวิทยาผู้เชี่ยวชาญ 6. นางจุไร ทัสสะ ผบ.เรือนจำจังหวัดตราด ไปเป็น ผอ.กองสังคมสงเคราะห์

 

 

ส่วนคำสั่งที่ 1074/2559 ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน มีจำนวน 13 ราย ประกอบด้วย

 

1 นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผบ.เรือนจำกลางขอนแก่น ไปเป็น ผบ.เรือนจำกลางสมุทรปราการ

 

2. นายกรรพฤกษ์ ไม้เรียง ผบ.เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ไปเป็น ผบ.เรือนจำกลางระยอง

 

3. นายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผบ.เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

Lif
ไปเป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

 

4. น.ส.พรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผบ.เรือนจำอำเภอเกาะสมุยย ไปเป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

 

5. นายขวัญไชย สันติภราภพ นักทัณฑวิทยา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ไปเป็น ผบ.เรือนจำอำเภอเกาะสมุย

 

6. นางนุชนาถ ศรีเผด็จ ผบ.เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ไปเป็น ผอ.ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

 

7. นายธวัช ตันยุวรรธนะ นิติกร กองนิติการ ไปเป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

 

8. นายสมภพ สังคุตแก้ว ผอ.สำนักทัณฑวิทยา ไปเป็น ผบ.เรือนจำกลางปัตตานี

 

9. นางกุสุมาลย์ นาคพรหม ผบ.เรือนจำจังหวัดชัยนาท ไปเป็น ผอ.สำนักทัณฑวิทยา

 

10. นายไพรัตน์ ขมินทกูล นักทัณฑวิทยา ไปเป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดชัยนาท

 

11. นายปรีชา ลาภมา ผบ.เรือนจำอำเภอรัตนบุรี ไปเป็น ผบ.เรือนจำจังหวัดตราด

 

12. นายสนิท ไชยคำหาญ นักทัณฑวิทยา เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ไปเป็น ผบ.เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

 

และ 13. นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไปเป็น ผอ.สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมราชทัณฑ์

 

สำหรับผู้บัญชาการเรือนจำ 2 แห่งที่ถูกย้ายไปปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ นายวุฒิชัย เจนวิริยะกุล ผบ.เรือนจำกลางสมุทรปราการ ซึ่งถูกโยกไปปฏิบัติหน้าที่ประจำกรมราชทัณฑ์ และนายนพพร รัตนวัย ผบ.เรือนจำกลางปัตตานี ไปเป็นผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์

 

เป็นเพราะก่อนหน้านี้ มีเหตุการณ์ที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ในส่วนของเรือนจำกลางสมุทรปราการ ที่มีการออกมาระบุเรื่องการพักโทษ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีต นายก อบจ.สมุทรปราการ ผู้ต้องขังคดีทุจริตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ปี 2542 ส่วนเรือนจำกลางปัตตานี เหตุนักโทษเผาเรือนจำ


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด