Social :พม. เผยขั้นตอนลงทะเบียนขอรับ 3,000 บาท ช่วยผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง

11 ส.ค. 64 09:08
พม. เผยขั้นตอนลงทะเบียนขอรับ 3,000 บาท ช่วยผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง

พม. เผยขั้นตอนลงทะเบียนขอรับ 3,000 บาท ช่วยผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง

วันที่ 11 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกนโยบายให้เปิดช่องทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง แบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท


โดยหลังจากที่ประชาชนผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้ในระบบ

จากนั้น เจ้าหน้าที่จะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 หรือไม่


คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน

  • ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
  • ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก
  • เป็นผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรัง
  • เป็นผู้พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
  • ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบได้
  • MulticollaC
  • เป็นคนไร้ที่พึ่ง
ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงิน
1.สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
4.ตรวจสอบความถูกต้อง และ “กดบันทึกข้อมูล”

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการรับเงิน
1.เลือกเมนู “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ
3.กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4.กดตรวจสอบสถานะ


ขอบคุณที่มา ข่าวสด

โพสต์โดย : ปลายน้ำ