Social :พรุ่งนี้ อบจ.สมุทรสาคร เตรียมฉีดซิโนฟาร์มแบบสัญจร แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ลงทะเบียน ‘สาครรวมใจ’ รอบแรก

11 ส.ค. 64 10:08
พรุ่งนี้ อบจ.สมุทรสาคร เตรียมฉีดซิโนฟาร์มแบบสัญจร แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ลงทะเบียน ‘สาครรวมใจ’ รอบแรก

พรุ่งนี้ อบจ.สมุทรสาคร เตรียมฉีดซิโนฟาร์มแบบสัญจร แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ลงทะเบียน ‘สาครรวมใจ’ รอบแรก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จ.สมุทรสาคร จากการรายงานข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลา 00.00 น.วันที่ 10 สิงหาคม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,683 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 281 ราย และพบผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 1,402 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ใน จ.สมุทรสาคร 1,096 ราย ที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัด 306 ราย ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 63,580 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 46,665 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 16,680 ราย และผู้เสียชีวิตรายวันจำนวน 10 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 235 ราย

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะที่ 1 จำนวน 33,000 คน เพื่อฉีดให้กับกลุ่มบุคล 7 องค์กร ได้แก่ องค์กรการศึกษา, องค์กรการกุศล, องค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข, ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด, ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง และพระ-นักบวช โดยได้เปิดลงทะเบียนจองผ่านทาง www.สาครรวมใจ.com ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 จากนั้นได้เริ่มฉีดให้กับบุคคลเหล่านี้มาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่
Lif
7 สิงหาคมที่ผ่านมา

นายอุดมกล่าวว่า จากการตรวจสอบในกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยติดเตียงที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนั้น พบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดให้บริการได้ ดังนั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ ทาง อบจ.สมุทรสาคร จึงได้จัดโครงการฉีดวัคซีนวันแม่ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงดังกล่าวข้างต้น โดยได้มีการหารือร่วมกับโรงพยาบาลในทั้ง 3 อำเภอ เพื่อจัดชุดเจ้าหน้าที่สัญจรไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงถึงที่บ้าน

“ตอนนี้มีข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอเมือง 87 ราย, กระทุ่มแบน 22 ราย และบ้านแพ้ว 9 ราย ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ที่อยู่ในระหว่างการสำรวจว่าเป็นผู้ติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับวัคซีนได้จริงหรือไม่อีกประมาณ 300 ราย โดยจะเริ่มฉีดวันแรกแบบสัญจรไปถึงที่บ้านในวันแม่แห่งชาตินี้ หลังจากนั้นจะดำเนินการและนัดหมายวันเวลาการฉีดจนครบ

“สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่เข้าไม่ถึงการจองวัคซีนทาง www.สาครรวมใจ.com นั้น ในการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนครั้งนี้ หากพบว่าผู้ใดประสงค์จะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ทาง อบจ.ก็จะรับลงทะเบียนเอาไว้ให้ก่อน ซึ่งหากวัคซีนระยะที่ 2 มาเมื่อไหร่ก็จะมาดำเนินการฉีดให้เช่นเดียวกัน” นายอุดมกล่าว

ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ