Social :‘ไทยสร้างไทย-สภาทนายฯ’ รวมปชช. 7 แสนชื่อ ยื่นฟ้อง ‘บิ๊กตู่’ แก้โควิดล้มเหลว 13 ส.ค.นี้

11 ส.ค. 64 12:08
‘ไทยสร้างไทย-สภาทนายฯ’ รวมปชช. 7 แสนชื่อ ยื่นฟ้อง ‘บิ๊กตู่’ แก้โควิดล้มเหลว 13 ส.ค.นี้

‘ไทยสร้างไทย-สภาทนายฯ’ รวมปชช. 7 แสนชื่อ ยื่นฟ้อง ‘บิ๊กตู่’ แก้โควิดล้มเหลว 13 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม แกนนำพรรคไทยสร้างไทย ประกอบด้วยนายโภคิน พลกุล นายวัฒนา เมืองสุข กลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้เสียหายจากการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผิดพลาดของรัฐบาล ได้มาพบนายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมมีข้อสรุป ดังนี้

(1) เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนรัฐมีหน้าที่ต้องควบคุมและป้องกันโรค รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 และ 55 ตามลำดับ

(2) สถานการณ์ของโควิด-19 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่า มีผู้ติดเชื้อสะสมถึง 707,659 ราย เสียชีวิต 6,066 คน เป็นผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวจำนวน 213,444 คน รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 78,733 คน ทำให้ผู้ป่วยล้นเกินจากระบบสาธารณสุขปกติถึง 134,671 คน ต้องรักษาตัวนอกระบบสาธารณสุขปกติ ได้แก่ รักษาตัวโรงพยาบาลสนาม 70,281 คน รักษาตัวด้วยการกักตัวในบ้านหรือในชุมชน (Home/Community Isolation) 55,177 คน รักษาตัวอยู่ในที่อื่นที่ไม่สามารถระบุได้อีก 9,213 คน

(3) สาเหตุของความล้มเหลวของการบริหารสถานการณ์โควิด-19 เกิดจากความบกพร่องอย่างร้ายแรงของนายกรัฐมนตรี ที่ปล่อยปละละเลยจนเกิดการแพร่ระบาดถึง 4 ระลอก รวมทั้งบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ทำให้จํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนระบบสาธารณสุขปกติ ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจํานวนมากดังกล่าวได้
Lif
ทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่สาธารณะ หรือบ้านพักตนเอง

(4) การที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และขยายเวลาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยรวมอำนาจรักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับไว้ที่ตนเองแต่เพียงผู้เดียว แต่กลับปล่อยปละละเลยจนเกิดความเสียหายดังกล่าวอันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

(5) พรรคไทยสร้างไทยได้เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าสมควรฟ้องรัฐบาลในประเด็นนี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าชื่อเห็นด้วยให้ฟ้องรัฐบาลถึง 700,000 คน ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรฟ้องนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพียงผู้เดียว ส่วนผู้เสียหายหากมีเพิ่มเติมก็อาจจะเพิ่มด้วยการขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง หรือโดยวิธีร้องสอดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ได้ร่างฟ้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและจะนำไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในวันที่ 13 สิงหาคม เวลา 10.30 น.ขอบคุณที่มา ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ