Social :ปลัดสธ.นำทีมผู้บริหาร แถลงขอ รบ.คุ้มครองแพทย์-ด่านหน้า ด้าน ‘วิษณุ’ ชี้อาจไม่เข้าข่ายออกพ.ร.ก.

12 ส.ค. 64 10:08
ปลัดสธ.นำทีมผู้บริหาร แถลงขอ รบ.คุ้มครองแพทย์-ด่านหน้า ด้าน ‘วิษณุ’ ชี้อาจไม่เข้าข่ายออกพ.ร.ก.

ปลัดสธ.นำทีมผู้บริหาร แถลงขอ รบ.คุ้มครองแพทย์-ด่านหน้า ด้าน ‘วิษณุ’ ชี้อาจไม่เข้าข่ายออกพ.ร.ก.

ความเคลื่อนไหวร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโคโรนา 2019 โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยังมีกระแสคัดค้านอย่างหนักโดยเฉพาะข้อ 7 ระบุบุคคล/คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา หรือบริหารวัคซีนไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัยและทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสคัดค้านและต่อต้านการออกร่าง พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดฯ ที่อาจเป็นการนิรโทษกรรมให้กับรัฐบาลที่บริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดว่า การหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีการสอบถามประเด็นดังกล่าวกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ชี้แจงว่าเป็นเพียงการหารือของคณะแพทย์ หลังได้รับการร้องเรียนจากบุคลากรทางการแพทย์ กังวลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ยังไม่ถึงขั้นการยกร่างของ สธ. ยังไม่มีการเสนอมายัง ครม.แต่อย่างใด ขอย้ำว่ายังไม่มีใครรู้เรื่อง ไม่มีใครเคยเห็นร่างดังกล่าวด้วยซ้ำไป และได้แจ้งให้ สธ.กลับไปคิดให้ดี เพราะสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นอะไรต้องทำขนาดนั้น และอาจไม่เข้าข่ายออกเป็น พ.ร.ก.ได้ สำหรับแนวทางจะให้บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ ศบค. เพื่อได้รับการคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่นั้น สามารถดำเนินการได้ แต่อาจไม่ครอบคลุม หรือให้ความคุ้มครองตามกฎหมายได้ทุกคน และจะรวมไปถึงบุคลากรด่านหน้า เช่น อาสาสมัครต่างๆ ด้วยหรือไม่ สธ.ต้องนำไปพิจารณา

ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
MulticollaC
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมประกาศแถลงการณ์ขอให้คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ เห็นพ้องต้องกันว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง มีผลกระทบในวงกว้างทุกมิติ ทำให้มีผู้คนเจ็บป่วยจำนวนมาก และบางครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ระบบสาธารณสุขของไทยได้ต่อสู้กับโรคนี้มานานเกือบ 2 ปี ด้วยสรรพกำลังทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสา ประชาสังคม และประชาชน ด้วยสถานการณ์ทุกด้านที่มีความเร่งด่วน ต้องการความร่วมมือร่วมใจในการควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลในทุกวิถีทางที่จะทำได้ รวมทั้งการจัดหายา เวชภัณฑ์และวัคซีน การตัดสินใจและการทำงานในภาวะเร่งด่วน รวมทั้งมีข้อจำกัดในเรื่องขององค์ความรู้และทรัพยากร อาจก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานโดยสุจริตใจได้ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพข้างต้น ขอเสนอให้รัฐบาลได้โปรดพิจารณาดำเนินการหามาตรการในการปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนักวิชาการต่างๆ เพื่อลดความวิตกกังวล และสร้างความมั่นใจในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

ขอบคุณที่มา   ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ