Social :อุทยานแห่งชาติภูลังกาสั่งเปิดถ้ำนาคา จำกัดจำนวนเข้า-ต้องฉีดวัคซีนแล้ว

25 ส.ค. 64 13:08
อุทยานแห่งชาติภูลังกาสั่งเปิดถ้ำนาคา จำกัดจำนวนเข้า-ต้องฉีดวัคซีนแล้ว

อุทยานแห่งชาติภูลังกาสั่งเปิดถ้ำนาคา จำกัดจำนวนเข้า-ต้องฉีดวัคซีนแล้ว

วันที่ 25 ส.ค. เวลา 07.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการเปิดเผยจากนายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา ว่า อุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้ออกประกาศ เรื่องเปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคาและน้ำตกตาดวิมานทิพย์ ในเขตอุทยานแห่งชาติกูลังกา เป็นกรณีพิเศษ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้ยกเลิกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ ที่ก่อนหน้านี้ได้มีประกาศออกไป ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูสังกา พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงประกาศ เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกา ดังนี้1.แหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคา 2.แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดวิมานทิพย์ ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคา และน้ำตกตาดวิมานทิพย์ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา จำนวน 4 ข้อ แนบท้ายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ นักท่องเที่ยวที่ประสงค์เข้าเที่ยวชมถ้ำนาคา และน้ำตกตาดวิมานทิพย์

นักท่องเที่ยว ต้องจองคิวผ่าน Application QueQ เท่านั้น โดยกำหนดให้จองล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง จำกัดจำนวน ไม่เกินวันละ 168 คน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพร้อมกัน (ไม่เกิน 12คน/กลุ่ม โดยมีอาสาสมัครนำเที่ยวที่ทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้จัดเตรียมไว้แล้ว


– การจองผ่าน Application QueQ ก่อนวันเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทาง และจะแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นักท่องเที่ยวต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง โดยระบุจังหวัดต้นทาง (ต้องไม่เป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) – มีหลักฐานการรับวัคชีน (Sinovac 2 เข็ม AstraZeneca
MulticollaC
1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน) และเข้าพื้นที่จังหวัดต้องรายงานตัวต่อ อสม. หรือเจ้าหน้าสาธารณสุขที่เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกรายตามมาตรการของจังหวัดบึงกาฬที่ใช้บังคับในขณะนั้น

2.นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังกับ และการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา เช่น ไม่ส่งเสียงตัง ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่แตะสัมผัสทรัพยากรธรณี เช่น หินแร่ ทุกกรณี


3.นักท่องเที่ยวต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อม และไม่มีปัญหาอุปสรรคระหว่างการเดินทาง และก่อนการเดินทางจะมีการตรวจสุขภาพ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วประเมินว่านักท่องเที่ยวผู้นั้น อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นอันตรายต่อการขึ้นชมธรรมชาติ จะสั่งระงับการลงทะเบียนขึ้นชมฯ ทุกกรณี

4.นักท่องเที่ยวต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ในการเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามพระรายบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ให้เป็นอย่างดี เนื่องจากการกระทำบางประการ อาจมีความผิด ตามกฎหมายซึ่งมีบทลงโทษ

ขอบคุณที่มา      ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ