Social :นายกอบต.ออกเก็บขยะเอง หลังเจ้าหน้าที่เก็บขยะ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงถูกกักตัวทุกคน

25 ส.ค. 64 13:08
นายกอบต.ออกเก็บขยะเอง หลังเจ้าหน้าที่เก็บขยะ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงถูกกักตัวทุกคน

นายกอบต.ออกเก็บขยะเอง หลังเจ้าหน้าที่เก็บขยะ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงถูกกักตัวทุกคน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายวิชัย บรรณสาร นายก อบต.ห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เผยว่า เจ้าหน้าที่เก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด 1 คน ได้ตรวจพบเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยติดมาจากภรรยาที่ทำอาหาร ในร้านอาหารดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว โดยก่อนหน้านี้ภรรยา ได้ไปทำกักตัวที่โรงพยาบาลสนามแล้ว
ต่อมาเจ้าหน้าที่เก็บขยะ อบต.ห้วยโจด เป็นผู้ใกล้ชิดกับ เจ้าหน้าที่เก็บขยะผู้ติดเชื้อด้วย ดังนั้น เจ้าหน้าที่เก็บขยะทั้งหมดจึงเป็นผู้เสี่ยงสูง จึงต้องไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนามทุกคน จำนวน 5 คน


หลังจากเจ้าหน้าที่เก็บขยะถูกกักตัวทั้งหมด และจากการไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ทำให้ขยะตามหมู่บ้านต่างๆ มีปริมาณมากขึ้น ทาง อบต.ห้วยโจดไม่นิ่งดูดาย จึงระดมเจ้าหน้าที่ งานอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ประปา นักพัฒนาชุมชน และคนอื่นๆ
Lif
รวมทั้ง นายก อบต.ห้วยโจด ด้วย ได้ออกทำการเก็บขยะแทน เพื่อบริการประชาชน ไม่ให้มีขยะในชุมชน เป็นการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ อีกด้วย และเจ้าหน้าที่ทุกคนใน อบต.ห้วยโจดทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะ เพื่อชุมชนสะอาด ตลอดไป

ขอบคุณที่มา      ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ