Social :นับถอย 130 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 ณ 24 ส.ค.64

25 ส.ค. 64 15:08
นับถอย 130 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 ณ 24 ส.ค.64

นับถอย 130 วัน สู่เป้าหมายฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 ณ 24 ส.ค.64

จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทย 100 ล้านโดส ภายในปี 2564

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการ ศบค.ได้ประกาศให้โดยวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นวันแห่งการฉีดวัคซีนแห่งชาติ โดยดีเดย์ให้ทุกจังหวัดปูพรมฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับตัวเลขผู้ฉีดวัคซีน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 585,214 โดส แบ่งเป็น
เข็มที่ 1 จำนวน 400,825 โดส
เข็มที่ 2 จำนวน 175,026 โดส
เข็มที่ 3 จำนวน 9,363 โดส

รวมผู้ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 24
Lif
สิงหาคม 2564
จำนวน 28,197,659 โดส คิดเป็น 28.20%

เหลือเวลาที่ ศบค.ตั้งเป้าไว้ 130 วัน
ต้องฉีดอีก 71,802,341 โดส คิดเป็น 71.80%

ขอบคุณที่มา      ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ