Social :พระบรมราชโองการ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 3 นาย

26 ส.ค. 64 08:08
พระบรมราชโองการ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 3 นาย

พระบรมราชโองการ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 3 นาย

วันที่ 25 ส.ค.2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน ๓ นาย ดังนี้

๑. พลตำรวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และ หน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงาน นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจโท) และพระราชทานยศ พลตำรวจโท


Khaosod Online
social-facebook
social-twitter
social-instagram
social-line
social-youtube
ข่าวสดออนไลน์
ข่าวด่วน
ข่าวโควิด-19
เด่นออนไลน์
บันเทิง
กีฬา
หวย
ดวง
คอลัมน์ฉบับรายวัน
คลิปฮอต
Lifestyle
มาร์เก็ตเพลส
 
หน้าหลัก > ข่าวด่วน > พระบรมราชโองการ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรว...

พระบรมราชโองการ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 3 นาย
ข่าวด่วน
   
พระบรมราชโองการ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจ และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 3 นาย
25 ส.ค. 2564
-
21:12 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 3 นาย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน
วันที่ 25 ส.ค.2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

ข่าวแนะนำ

เผยภาพซูเปอร์คาร์ ผกก.โจ้ ชอบมาโรงแรม 5 ดาวพิษณุโลก พนง.สุดเอือมระอาพฤติกรรม

MulticollaC
"ผกก.นั่งร้องไห้ข้างๆ" จ่อหมายจับพ่อเหยื่อถุงดำอำมหิต "ผกก.โจ้" ให้การเท็จ!

ใจไม่ถึงหลบไปคนรุ่นใหม่จะเดิน ทนายตั้ม แฉแชท คนได้คลิปต่อรองผกก.โจ้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน ๓ นาย ดังนี้

๑. พลตำรวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และ หน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงาน นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจโท) และพระราชทานยศ พลตำรวจโท


๒. พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และ หน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจโท) และพระราชทานยศ พลตำรวจโท

๓. พันตำรวจเอก ณัฐพล พงศ์พยุหะ ตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงาน นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันตำรวจเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจ ราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) และพระราชทานยศ พลตำรวจตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒o สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบันขอบคุณที่มา       ข่าวสด

โพสต์โดย : ปลายน้ำ