Social :ศบค.ชุดเล็ก เคาะคลายล็อกดาวน์ ‘นั่งทานอาหารในร้านได้-ลดเวลาเคอร์ฟิว’

26 ส.ค. 64 15:08
ศบค.ชุดเล็ก เคาะคลายล็อกดาวน์ ‘นั่งทานอาหารในร้านได้-ลดเวลาเคอร์ฟิว’

ศบค.ชุดเล็ก เคาะคลายล็อกดาวน์ ‘นั่งทานอาหารในร้านได้-ลดเวลาเคอร์ฟิว’

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม รายงานข่าวจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) หรือ ศบค.ชุดเล็ก แจ้งว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดยจะผ่อนปรนให้ร้านอาหารนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ รวมทั้งลดระยะเวลาเคอร์ฟิว หรือ ห้ามออกนอกเคหะสถานในยามวิกาล 1 ชั่วโมง

ในส่วนของการผ่อนปรนร้านอาหารให้นั่งรับประทานในร้านได้นั้น จะมี 2 ส่วน คือ

1.ร้านอาหารที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือ เปิดแอร์ อนุญาตนั่งรับประทานในร้านได้คิดเป็น 50% ของจำนวนที่นั่งในร้าน
2.ร้านอาหารที่ไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือไม่เปิดแอร์ ให้นั่งได้ 75 % ของจำนวนที่นั่งในร้าน

ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขเข้มงวด อาทิ
MulticollaC
พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามตะโกนสั่งอาหาร ห้ามรวมกลุ่ม ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์

ส่วนการลดเวลาเคอร์ฟิวนั้น ยังห้ามประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้มออกนอกเคหสถาน แต่ศบค.ชุดเล็กหารือและลงมติให้ ลดเวลาลงจากเดิม 1 ชั่วโมง เหลือเวลา 22.00 ถึง 04.00 น. จากเดิม 21.00-04.00 น.

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่จะเสนอเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ เพื่อลงมติว่าจะเห็นชอบตามศบค.ชุดเล็กหรือไม่ แล้วจะเริ่มบังคับใช้เมื่อไร

ขอบคุณที่มา   ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ