Social :สั่งปิดสถานบริการชื่อดัง โคราช 5 ปี ฐานขายเหล้าให้เยาวชน ต่ำกว่า 20 ปี

26 ส.ค. 64 17:08
สั่งปิดสถานบริการชื่อดัง โคราช 5 ปี ฐานขายเหล้าให้เยาวชน ต่ำกว่า 20 ปี

สั่งปิดสถานบริการชื่อดัง โคราช 5 ปี ฐานขายเหล้าให้เยาวชน ต่ำกว่า 20 ปี

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่ร้านหลีตงเฮง สถานบริการชื่อดังย่านถนนสุรนารายณ์ เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ซึ่งมีที่ตั้งรายล้อมด้วยมหาวิทยาลัยรัฐ 2 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่ง ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปกครอง อ.เมือง ตำรวจ สภ.เมืองและสรรพสามิตรพื้นที่นครราชสีมา นำคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8491/2564 ไปปิดที่ประตูทางเข้าอาคาร เรื่อง สั่งปิดอาคารสถานประกอบการร้านหลีตงเฮง

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 3 เมษายน ชุดปฏิบัติการได้ออกตรวจตามมาตรการฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบภายในอาคารได้ดัดแปลงตกแต่งเป็นสถานบริการจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้น

โดยมีนางสาวพรรณภา ประสะจะอายุ 32 ปี แสดงตัวเป็นผู้จัดการ พบพฤติการณ์กระทำผิด จึงร้องทุกข์กล่าวโทษข้อกล่าวหา 1.จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอโดยมิได้รับอนุญาต 2.จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และ 3.ยุยงส่งเสริมยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรและจำหน่ายสุราให้เด็ก


จากนั้นได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง นครราชสีมา ต่อมาศาลแขวงนครราชสีมา มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 เม.ย ว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 40, 26(3)(10), 78 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 29(1), 40 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 155, 196, 207 ให้ลงโทษจำเลย ข้อหาที่ 1 ฐานจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต
Lif
ข้อหาที่ 2 ฐานจำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่ายี่สิบปีโดยผิดกฎหมาย ข้อหาที่ 3 ฐานยุยงส่งเสริมยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรและจำหน่ายสุราให้เด็ก

จากการกระทำความผิดตามข้อหาที่ 2 และข้อหาที่ 3 ดังกล่าวสอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 4 (2) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4 (2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปี

จึงสั่งปิดอาคารสถานประกอบการร้านหลีตงเฮง ตั้งอยู่อาคารไม่มีเลขที่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 13993 ถนนสุรนารายณ์ ชอย 11/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นับตั้งแต่วันที่ 23 สค.2564 ถึงวันที่ 23 สค. 2564 หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนคำสั่งนี้ถือว่าขัดคำส่งเจ้าพนักงานมีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 324 อนึ่ง คำสั่งปิดสถานบริการดังกล่าว ให้เป็นที่สุดทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ขอบคุณที่มา    ข่าวมติชน


โพสต์โดย : ปลายน้ำ