Social :รมว.ยุติธรรม เสนอราชทัณฑ์ เพิ่มที่นอนยางพารา ผ้าห่ม 2 ผืนให้นักโทษ เพื่อสุขอนามัย

11 ก.ย. 64 13:09
รมว.ยุติธรรม เสนอราชทัณฑ์ เพิ่มที่นอนยางพารา ผ้าห่ม 2 ผืนให้นักโทษ เพื่อสุขอนามัย

รมว.ยุติธรรม เสนอราชทัณฑ์ เพิ่มที่นอนยางพารา ผ้าห่ม 2 ผืนให้นักโทษ เพื่อสุขอนามัย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และได้เสนอไอเดียให้ไปพิจารณาในเรื่องของการทำให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น โดยการปรับให้มีการใช้ที่นอนที่ทำจากยางพารา จากเดิมที่ผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับผ้าห่มคนละ 3 ผืน เพื่อปูนอน หนุนหัวและใช้ห่ม เราอาจจะปรับให้เป็นที่นอนกับผ้าห่ม 2 ผืน โดยให้กรมราชทัณฑ์ไปศึกษาและพิจารณาดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ เพราะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

เพราะไม่อยากให้เพิ่มค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นให้กับกรมราชทัณฑ์ แต่หากทำได้ก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งหากสามารถปรับได้เราอาจจะใช้ในเรือนจำบางแห่ง ที่อาจจะไม่ได้มีผู้ต้องขังมากหรือเป็นเรือนจำที่ไม่ใช่เรือนจำควบคุมสูง ใช้เป็นเรือนจำนำร่อง เพราะตนเข้าใจถึงหลักมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงที่ผู้ต้องขังอาจใช้ที่นอนเป็นที่ซ่อนของต่างๆได้

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันเรือนจำทั่วประเทศมีผู้ต้องขัง 289,332 คน มีพื้นที่นอน 1.2 ตารางเมตรต่อคน โดยของใช้ส่วนตัวที่ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับเมื่อเข้าเรือนจำ ประกอบด้วย เครื่องใช้ส่วนตัว 8 รายการ ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอก แปรงสีฟัน
MulticollaC
ยาสีฟัน ยาสระผม ขันอาบน้ำ รองเท้าฟองน้ำและผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง อุปกรณ์การนอนได้แก่ผ้าห่ม 3 ผืน

โดยค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อคนแยกเป็น ผู้ชาย 440 บาทต่อเดือน ผู้หญิง 591.20 บาทต่อเดือน ส่วนค่าอุปกรณ์การนอน คิดเป็น 585 บาทต่อคน ซึ่งหากปรับเพิ่มที่นอนยางพาราเข้าไปก็จะทำให้ผู้ต้องขังมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มรายจ่ายที่สูงขึ้นให้กับกรมราชทัณฑ์ ดังนั้นต้องไปศึกษาอย่างละเอียดว่าทำได้หรือไม่

ขอบคุณที่มา     ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ