Social :สิ้นราชบัณฑิต ศ.ดร.รื่นฤทัย วงวรรณกรรมสูญเสียครั้งสำคัญ

12 ก.ย. 64 09:09
สิ้นราชบัณฑิต ศ.ดร.รื่นฤทัย วงวรรณกรรมสูญเสียครั้งสำคัญ

สิ้นราชบัณฑิต ศ.ดร.รื่นฤทัย วงวรรณกรรมสูญเสียครั้งสำคัญ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ก “#ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ราชบัณฑิต นักวิชาการวรรณกรรม ผู้ทรงเกียรติคุณของแผ่นดิน ท่านจากไปอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 22.28 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช”

สำหรับศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ หรือชื่อเดิม นางสาวรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มีประวัติด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี อบ.35 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส, ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ด้านประวัติการทำงาน อาชีพข้าราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ข้าราชการเกษียณอายุ, ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สำนักศิลปกรรม, กรรมการด้านวิชาการของราชบัณฑิตยสภา สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนบางแห่ง

เกียรติประวัติสำคัญ ได้แก่
– ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2558
– ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2558
– ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ กระทรวงวัฒนธรรม รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2558
– อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2555
– เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวรรณคดีไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2554
– อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พ.ศ.2553
– ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2553
– ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2552
– ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2541

MulticollaC
ผลงานที่สร้างชื่อเสียง ดังนี้

– กรรมการตัดสินวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลซีไรต์ รางวัลหนังสือดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด รางวัลนายอินทร์ อวอร์ด รางวัลแว่นแก้ว

– บทความวิชาการต่างๆ และหนังสือวิชาการ เช่น พลังการวิจารณ์ : วรรณศิลป์, อัครศิลปินแห่งแผ่นดินสยาม, ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี, มิใช่เป็นเพียงนางเอก, อ่านอย่างมีเชิงชั้น วิจารณ์อย่างมีเชิงศิลป์, อ่านอย่างพินิจสาร วิจารณ์อย่างพิเคราะห์นัย, สุนทรียภาพแห่งชีวิต, สุนทรียรสแห่งวรรณคดี, นามานุกรมรามเกียรติ์, สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์, จากเก่าสู่ใหม่ วรรณศิลป์ไทยไม่สิ้นสูญ, ทอไหมในสายน้ำ ๒๐๐ ปีวรรณคดีวิจารณ์, ๒๕ ปีซีไรต์, คดีรหัสพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมกาพย์เห่เรือ จากสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์, อ่านได้ อ่านเป็น และข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์

นอกจากนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2563 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง ราชบัณฑิต โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ ศาสตราจารย์ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวรรณกรรมร้อยแก้ว สำนักศิลปกรรมขอบคุณที่มา      ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ