Social :อบจ.ปทุมธานี เปิดให้จองวัคซีน โมเดอร์นา 9 โมงวันนี้ เช็กขั้นตอนลงทะเบียน ที่นี่

13 ก.ย. 64 08:09
อบจ.ปทุมธานี เปิดให้จองวัคซีน โมเดอร์นา 9 โมงวันนี้ เช็กขั้นตอนลงทะเบียน ที่นี่

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้จองวัคซีน โมเดอร์นา 9 โมงวันนี้ เช็กขั้นตอนลงทะเบียน ที่นี่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดให้ประชาชน ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และอายุ 18 ปีขึ้นไป 5 กลุ่มเป้าหมายของสภากาชาดไทย ได้แก่

1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์
2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
4.ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ
5.บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ตั้งแต่ 13 กันยายน เวลา 09.00 น. – 20 กันยายา เวลา 16.00 น.


1.สแกนคิวอาร์โค้ดหรือกดเข้าลิ้งค์ที่ อบจ.เผยแพร่
2.ถ้าอุปกรณ์มือถือไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ gmail ให้ทำการเชื่อมต่อ gmail ของคุณ
3.กรอกเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก
Lif
4.กรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ตามช่องให้ครบถ้วน
5.กรอกวันเดือนปีเกิด ตามรูปแบบที่กำหนด ยกตัวอย่าง เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2535 ต้องกรอกเป็น 03/08/2535
6.กรอกเบอร์โทรศัพท์ ใส่-ตามรูปแบบ เช่น 089-1234567
7.กรอกที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในจังหวัดปทุมธานี บ้านเลขที่ หมู่ อำเภอ ตำบล
8.เลือกว่าท่านอยู่ในกลุ่มใดในตัวเลือก จากนั้นแนบเอกสารเพื่อยืนยันว่าตัวท่านอยู่ในกลุ่มนั้นจริง เช่น ภาพถ่ายบัตรคนพิการ บัตรผู้สูงอายุ หรือบัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด
9.สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม 3,4,5 ให้ท่านระบุสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานของท่านด้วย สำหรับ
ท่านที่อยู่ในกลุ่มอื่น ไม่จำเป็นต้องระบุ
10.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว กดส่ง เป็นอันเสร็จ


ขอบคุณที่มา   ข่าวมติชน


โพสต์โดย : ปลายน้ำ