Social :ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศป.ป.ช.ให้จนท.รัฐ ‘องค์กรมหาชน’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม

13 ก.ย. 64 18:09
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศป.ป.ช.ให้จนท.รัฐ ‘องค์กรมหาชน’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศป.ป.ช.ให้จนท.รัฐ ‘องค์กรมหาชน’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 103 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564Lif


ขอบคุณที่มา   ข่าวมติชน

โพสต์โดย : ปลายน้ำ