Social :"โรงเรียนดีใกล้บ้าน" โครงการที่ ศธ.เตรียมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

02 ก.ย. 59 09:13
"โรงเรียนดีใกล้บ้าน" โครงการที่ ศธ.เตรียมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

"โรงเรียนดีใกล้บ้าน" โครงการที่ ศธ.เตรียมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

"โรงเรียนดีใกล้บ้าน" โครงการที่ ศธ.เตรียมบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

 

เมื่อวันพุธที่ 31 ส.ค. 2559 ที่ห้องประชุม MOC   เพื่อร่วมวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้โครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" ตั้งเป้าปีการศึกษา 2560 สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน จำนวนทั้งสิ้น 827 โรงเรียน จากนั้นจะประเมินผลเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการตามโครงการดังกล่าว สำหรับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 20 คนในปีต่อไป


 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานภาคเอกชนตามโครงการประชารัฐ ซึ่งมีขีดความสามารถในการจัดทำแผนที่ดิจิตอล ให้ช่วยจัดทำข้อมูลโรงเรียนเพื่อใช้ในการพิจารณาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีอยู่จำนวน 15,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยใช้ชื่อโครงการว่า   โรงเรียนดีใกล้บ้านนายทนง โชติสรยุทธ์  

MulticollaC
ได้มานำเสนอข้อมูลต่างๆ   ของโรงเรียนขนาดเล็ก จากแผนที่ดิจิตอล   อาทิ โรงเรียนที่จับคู่โรงเรียนขนาดเล็ก ในขณะเดียวกัน   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   ได้นำเสนอแนวทางการสร้างโรงเรียนแม่เหล็กตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน พร้อมรายชื่อโรงเรียนแม่เหล็กจำนวนกว่า 300 โรงเรียนที่จะรองรับนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คนลงมา

 


จากการที่ได้รับฟังข้อมูลต่างๆ แล้ว ที่ประชุมได้ขอให้ สพฐ.นำข้อมูลทั้งสองส่วนไปพิจารณาดำเนินการ   คือ ข้อมูลโรงเรียนแม่เหล็กที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อมาจับคู่ ( Map) กับข้อมูลที่ภาคเอกชนนำเสนอในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาว่าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" และโรงเรียนที่ต้องบริหารจัดการ มี จำนวน เท่าใด เพื่อจะได้วางแผนการดำเนินงานได้ทันก่อนการเปิดภาคเรียน


 

นอกจากนี้ ได้ย้ำเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจของ สพฐ.ด้วยว่า ควรจะจัดสรรงบประมาณไปถึงโรงเรียนแม่เหล็กให้มากที่สุด   เพื่อให้โรงเรียนแม่เหล็กปรับปรุงและเตรียมการจัดหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านบุคลากรให้มีความพร้อม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ โรงเรียนที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ภาคเอกชนได้นำเสนอในครั้งนี้ เช่น จำนวนครูต้องครบชั้น ต้องมีภารโรง คุณสมบัติของผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ สพฐ.จะต้องเตรียมการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 2 สัปดาห์ (ประมาณกลางเดือน ก.ย.นี้)
topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด