Social :ค่าเบี้ยประกันภัยแตะ 2,600 ล้านบาทแล้ว! ประกันภัยข้าวนาปียอดฉลุยเป็นประวัติศาสตร์กว่า 26 ล้านไร่

02 ก.ย. 59 10:44
ค่าเบี้ยประกันภัยแตะ 2,600 ล้านบาทแล้ว! ประกันภัยข้าวนาปียอดฉลุยเป็นประวัติศาสตร์กว่า 26 ล้านไร่

ค่าเบี้ยประกันภัยแตะ 2,600 ล้านบาทแล้ว! ประกันภัยข้าวนาปียอดฉลุยเป็นประวัติศาสตร์กว่า 26 ล้านไร่

ประกันภัยข้าวนาปี  ค่าเบี้ยประกันภัยแตะ 2,600 ล้านบาทแล้ว

ยอดฉลุยเป็นประวัติศาสตร์กว่า 26 ล้านไร่


คปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาล รุกช่วยเหลือชาวนากว่า 1.5 ล้านคน


 

ดร.สุทธิพล   ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 เห็นชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการเอาประกันภัย จำนวน 30 ล้านไร่ทั่วประเทศนั้น

 

จากการดำเนินการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลและจากความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ.กับหลายภาคส่วน ทำให้ยอดการประกันภัยข้าวนาปีในปีนี้มียอดฉลุย โดยข้อมูลการรับประกันภัยข้าวนาปี ณ วันที่ 31 ส.ค. 2559 ปรากฏว่ามีเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปี รวมทั้งสิ้น 1,508,146 ราย มีพื้นที่เอาประกันภัย จำนวน   26.09 ล้านไร่   รวมค่าเบี้ยประกันภัยกว่า 2,609 ล้านบาท

MulticollaC
ซึ่งพื้นที่ที่มีการทำประกันภัยข้าวนาปีสูงสุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รองลงมาเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ตามลำดับ

 

ส่วนจังหวัดที่มีการทำประกันภัยข้าวนาปีสูงสุด ได้แก่ จ.สุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา ตามลำดับ


ส่วนจังหวัดที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย มีการทำประกันภัยข้าวนาปีเกินกว่าพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี   สระแก้ว และนครปฐม  

การทำประกันภัยข้าวนาปีในครั้งนี้ แม้ว่าจะยังไม่ทะลุเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 30 ล้านไร่ โดยคิดเป็นร้อยละ 86.97 ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นเพราะเพิ่งเปิดตัวโครงการไม่นานและมีช่วงระยะเวลาการรับประกันภัยสั้น โดยพบว่าเกษตรกรบางพื้นที่ปลูกข้าวก่อนเริ่มโครงการรับประกันภัยข้าวไปแล้ว แต่ยอดการทำประกันก็สูงถึง 26 เท่าของการประกันภัยข้าวในปีที่แล้ว โดยเป็นยอดสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่มีการรับประกันภัยข้าว จึงนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง และเป็นการใช้ระบบประกันภัยช่วยเหลือชาวนาในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าในปีต่อไปจะมีการปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้นๆ 


ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต
2559 สำหรับรายย่อย มีอัตราเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้สามารถซื้อกรมธรรม์นี้ได้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.thtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด