Social :ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( 17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 )

06 ม.ค. 65 12:01
ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( 17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 )

ประกาศจาก.. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( 17 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 )

รายละเอียด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เงินเดือน : ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
MulticollaC
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33146ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy