Social :3 สิ่งต้องห้ามในบ้าน ขัดโชคลาภ ขวางทางรวย

05 พ.ค. 65 20:05
3 สิ่งต้องห้ามในบ้าน ขัดโชคลาภ ขวางทางรวย

3 สิ่งต้องห้ามในบ้าน ขัดโชคลาภ ขวางทางรวย

3 สิ่งต้องห้ามในบ้าน ขัดโชคลาภ ขวางทางรวย


ว่ากันว่า 3 สิ่งในบ้านที่ห้ามมีเด็ดขาด เชื่อว่าจะขัดโชคลาภ ไม่ให้เข้ามาในบ้าน ขวางทางรวย ซึ่งได้แก่

1. ของใช้แตกหัก พัง

     หากคุณมีสิ่งของเครื่องใช้แตกหัก พังใช้งานไม่ได้ ให้นำออกด่วน เพราะเชื่อว่าเป็นลางไม่ดี ขัดโชคลาภ
MulticollaC

2. วางของไม่เป็นระเบียบ

     หากในบ้านมีของที่วางเกะกะ ไม่เป็นระเบียบ หรือมีสิ่งของที่วางขวางประตู บันได ทางเดิน เชื่อว่าจะเป็นเป็นการขัดโชคลาภ ให้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยให้โชคลาภหมุนเวียน ไม่สะดุด

3. ทำบ้านให้มีแสงสว่าง

     อย่าปล่อยให้บ้านมืดมน ไม่มีแสงไฟ ควรทำให้บ้านมีแสงสว่างให้พอมองเห็นชัดเจน เชื่อว่าบ้านที่มืดมนจะเป็นการขาดชีวิตชีวา ขาดโชคลาภขอขอบคุณข้อมูลจาก...thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy