Social :ประกาศจาก... สํานักงาน กพ เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565

10 พ.ค. 65 08:05
ประกาศจาก... สํานักงาน กพ เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565

ประกาศจาก... สํานักงาน กพ เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565 แล้ว!!! สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 (แบบ e-Exam)

เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil (สำหรับวันรับสมัครสอบ Paper&Pencil จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ (แบบ e-Exam)
รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.


 

รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

MulticollaC
กำหนดการสอบ ก.พ. 65 (แบบ e-Exam)


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 (เว้นแต่กรณีที่ผู้สมัครสอบทั้ง 10 รอบสอบ มีการสมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบทั้ง 105,174 ที่นั่งสอบ ก่อนวันที่กำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://job3.ocsc.go.th  หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
วิธีการสมัครสอบ ก.พ.
รวมข้อสงสัยในการสอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก
ขอขอบคุณข้อมูลจาก...ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด