Social :เป็นสิริมงค หวังผลผลิตงอกงาม! ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพิธีพืชมงคล

13 พ.ค. 65 12:05
เป็นสิริมงค หวังผลผลิตงอกงาม! ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพิธีพืชมงคล

เป็นสิริมงค หวังผลผลิตงอกงาม! ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพิธีพืชมงคล

ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงค หวังผลผลิตงอกงาม
 
บรรยากาศภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 เนื่องในวันพืชมงคล โดยทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดแผงรั้วกั้นได้มีเกษตรกรและประชาชนจำนวนมาก รีบวิ่งเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพิธีหว่านรวมถึงพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่นำมาจัดในพิธี เพื่อความสิริมงคลและนำไปแจกจ่ายญาติพี่น้อง? พร้อมทั้งนำไปใช้ในการหว่านข้าวในฤดูกาลนี้

 

ทั้งนี้ จากการสอบถามประชาชนที่มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวว่า ส่วนตัวมาร่วมงานในทุกปี พร้อมทั้งมีการจดไว้ในสมุดบันทึกว่ามาร่วมกี่ครั้งแล้วปีนี้ถือเป็นปีที่ 15 แล้ว ซึ่งตนเองจะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและดิน ที่ผ่านการประกอบพิธีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและนำไปแบ่งปันญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นทุนเสริมสิริมงคลตามความเชื่อ เพื่อหวังให้นานั้นมีผลผลิตที่งอกงาม

Lif
 ขณะเดียวกัน ประชาชนเองก็อยากสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาลให้ช่วยพยุงเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตร รวมไปถึงต้นทุนทางการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งราคาปุ๋ยและสารกำจัดวัชพืช รวมไปถึงอยากให้มีการจัดสรรที่ดินทำกินรวมไปถึงแหล่งน้ำเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกร ให้มากยิ่งขึ้น โดยมองว่าผู้ที่เป็นผู้แทนของประชาชนต้องทำงานให้หนักเพื่อประชาชน ไม่ใช่นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของพวกพ้องเป็นสำคัญ

 

 


 

 

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก...innnews

โพสต์โดย : monnyboy