Social :มาให้กำลังใจด้วย “สกลธี” ปราศัยใหญ่ “เหรียญทอง-ณัฏฐพล” มาด้วย

14 พ.ค. 65 06:05
มาให้กำลังใจด้วย “สกลธี” ปราศัยใหญ่ “เหรียญทอง-ณัฏฐพล” มาด้วย

มาให้กำลังใจด้วย “สกลธี” ปราศัยใหญ่ “เหรียญทอง-ณัฏฐพล” มาด้วย

“สกลธี” ปราศัยใหญ่ครั้งแรก เปิดตัวทีมงานที่ปรึกษา “หมอเหรียญทอง” ขึ้นเวทีด้วย ขณะ “ณัฏฐพล” มาให้กำลังใจด้วย
 บรรยากาศการปราศัยใหญ่ครั้งแรกของนายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่วันนี้มีการปราศัยที่บริเวณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00-20.00 น.

 

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทยอยเดินทางมาเพื่อร่วมฟังปราศัยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องมีการแสดงผลการตรวจ
MulticollaC
ATK ก่อนที่จะเข้าร่วมงานในวันนี้ รวมถึงบริเวณทางเข้ามีการตรวจเข้มก่อนเข้างาน นอกจากนี้ก่อนเริ่มกิจกรรมภายในงานมีการยืนตรงเคารพธงชาติในเวลา 18.00 น.นอกจากนี้วันนี้มีการเปิดตัวทีมงาน ทีมที่ปรึกษาที่จะมาร่วมงานกับนายสกลธี อาทิ นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่จะร่วมขึ้นเวทีวันนี้ด้วย นอกจากนี้นายณัฏฐพลได้เดินทางมาร่วมงานในวันนี้อีกด้วย

 


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy