Social :ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย “อรรถวิชช์” ลุยค้านสัมปทานเหมืองแร่ปูนซีเมนต์

14 พ.ค. 65 06:05
ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย “อรรถวิชช์” ลุยค้านสัมปทานเหมืองแร่ปูนซีเมนต์

ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย “อรรถวิชช์” ลุยค้านสัมปทานเหมืองแร่ปูนซีเมนต์

“อรรถวิชช์” ลุยค้านสัมปทานเหมืองแร่ปูนซีเมนต์ บนป่าต้นน้ำมวกเหล็ก-เขาใหญ่ ชี้ได้ไม่คุ้มเสีย
 

 

 

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า ร่วมเวทีประชาพิจารณ์คัดค้านการทำเหมือนแร่ปูนซีเมนต์ ตามคำขอประทานบัตรที่ 100/2558 ในพื้นที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย และ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 โดยนายอรรถวิชช์ เปิดเผยว่า ถ้าตั้งใจดูแผนที่ชัดๆจะเห็นว่า แปลงสัมปทานที่ 100/2558 ที่จะเป็นเหมืองนั้น ตั้งอยู่บนป่าต้นน้ำ 1A โดยชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (Watershed classification) ชั้น 1A ในทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
Lif
จัดว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีคุณภาพสมบูรณ์ที่สุด

 

ควรสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะ แม้จะได้แจ้งถึงเงิน หรือค่าภาคหลวงจำนวนมาก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้จากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัทแล้วก็ตาม แต่ไม่คุ้มกับป่าต้นน้ำ อากาศสะอาด ที่จะสูญเสียไป เพราะรายได้หลักของมวกเหล็ก-เขาใหญ่ ต้องไม่ใช่มาจากอุตสาหกรรมเหมืองสร้างฝุ่น แต่ต้องเป็นธุรกิจสีเขียว ท่องเที่ยว เกษตรเชิงอนุรักษ์

 

ทั้งนี้นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า ตนเองขอเชิญชวนประชาชนในบริเวณที่จะทำประชาพิจารณ์ ออกมาปกป้องป่า น้ำ และอากาศสะอาด แสดงจุดยืนไม่เอาเหมืองในเขตป่าต้นน้ำ โดยกฎหมายปัจจุบันในเรื่องนี้ไม่เน้นที่การโหวตนับจำนวนหัว แบบการทำประชามติ แต่เป็นประชาพิจารณ์ ที่เน้นการรับฟังประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นสูตรเดิมที่ใครคิดจะจ่ายเงินให้คนมาโหวตยกมือให้ ก็สู้ด้วยเหตุผล และหลักฐาน ที่นำมาเสนอกันในสถานที่ทำประชาพิจารณ์ไม่ได้
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews
 

โพสต์โดย : monnyboy