Social :ป้องกันบัตรเขย่ง! ปลัด กทม.เชิญชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆ

19 พ.ค. 65 11:05
ป้องกันบัตรเขย่ง! ปลัด กทม.เชิญชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆ

ป้องกันบัตรเขย่ง! ปลัด กทม.เชิญชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆ

ปลัด กทม.เชิญชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆ ยันบัตรเลือกตั้งทุกใบ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ เข้มขั้นตอนการนับคะแนน ป้องกันบัตรเขย่ง
 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า เตรียมความพร้อม 100% แล้ว เพื่อต้อนรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 4,411,768 คน และ ส.ก. 4,367,238 คน พร้อมเชิญชวนชาว กทม. มาใช้สิทธิ์ใช้เสียง ในวันที่ 22 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ส่วนในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ จะเป็นการซ้อมใหญ่ ครั้งสุดท้าย รวมถึงการตรวจนับอุปกรณ์ว่า มีครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้แต่ละหน่วยเลือกตั้งมารับอุปกรณ์ในช่วง 05.00 น. ของวันเลือกตั้ง พร้อมย้ำ บัตรเลือกตั้งทุกใบ ไม่สามารถปลอมแปลงได้ เพราะมีการทำจุดสังเกตไว้ทุกใบ ทั้งบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (สีน้ำตาม) และบัตรเลือกตั้ง ส.ก. (สีชมพู)

 

Lif
สำหรับตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระหว่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แตกต่างกันกว่า 40,000 คน นั้น เนื่องจากในกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น อย่างน้อย 1 ปี ทำให้มีปัญหาสำหรับบางคนที่ย้ายเขตไป-มาแล้ว อยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ไม่ถึง 1 ปี จึงทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้น บางคนมีสิทธิ์เลือก แค่เฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบางคนมีสิทธิ์เลือกเฉพาะ ส.ก. จึงฝากกำชับไปยังชาว กทม. ให้ตรวจดูว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งแบบใด ก็ให้รับบัตรเลือกตั้งแบบนั้น ถ้าจำนวนบัตรขีดคะแนนกับจำนวนผู้มาลงคะแนนหรือผู้มาใช้สิทธิ์ ต่างกัน ตามกฎหมายจะไม่ให้นับใหม่ ต้องปิดหีบส่งกลับทันที พร้อมเขียนหมายเหตุ ส่งไป กกต. เพื่อขอนับใหม่หรือให้เลือกตั้งใหม่

 


ดังนั้น จึงได้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยให้มีความชัดเจนตรวจตราถึงการส่งบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และต้องให้เห็นกับตาว่าผู้มาใช้สิทธิ์หย่อนบัตรลงหีบจริง สำหรับการนับคะแนนหลังปิดหีบ ณ หน่วยเลือกตั้งจะนับพร้อมกันระหว่างผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ให้ขานกันคนละเสียง แยกชาย-หญิง เพื่อป้องกันการสับสน และการเกิดบัตรเขย่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก...innnews

โพสต์โดย : monnyboy