Social :ประกาศจาก... กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

19 พ.ค. 65 13:05
ประกาศจาก... กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศจาก... กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.นักวิชาการเกษตร  จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระตับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร


 


MulticollaC
การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอขอบคุณข้อมูลจาก...ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด