Social :ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2565

19 พ.ค. 65 13:05
ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2565

ประกาศจาก... สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2565

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 15000 - 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิทยาศาตร์กายภาพ
- สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ทางเทคโนโลยีพลังงาน)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร
ทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร ทางชีววิทยา)
- สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทางเทคโนโลยีการผลิต)
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
MulticollaC
ทางเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ทางเทคโนโลยีการประมง)
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีของ สำนักงาน ก.พ.
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://boi.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอขอบคุณข้อมูลจาก...ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด