Social :ประกาศจาก.. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2565

21 มิ.ย. 65 07:06
ประกาศจาก.. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2565

ประกาศจาก.. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2565

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาขาวิชาวิจิตศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 


MulticollaC
การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  https://www.dss.go.th/index.php/job/sub-government  หัวข้อ สรรหาพนักงานราชการ เลือก ปี 2565 เลือก “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด