Social :มีมติ!! ครม.เห็นชอบ3 เม.ย.ทุกปี เป็น “วันน้ำบาดาลแห่งชาติ”

22 มิ.ย. 65 07:06
มีมติ!! ครม.เห็นชอบ3 เม.ย.ทุกปี เป็น “วันน้ำบาดาลแห่งชาติ”

มีมติ!! ครม.เห็นชอบ3 เม.ย.ทุกปี เป็น “วันน้ำบาดาลแห่งชาติ”

ครม.เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 3 เม.ย.ทุกปี เป็น “วันน้ำบาดาลแห่งชาติ”
 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบให้วันที่ 3 เม.ย.ของทุกปี เป็น “วันน้ำบาดาลแห่งชาติ” เพื่อใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน

 

ได้น้อมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการร่วมดูแล รักษา ปกป้องทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

 

MulticollaC

ซึ่งการใช้น้ำบาดาลเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีการเจาะน้ำบาดาลบ่อแรกของประเทศ ณ โรงพยาบาลเทียนหัว ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ วันที่ 3 เม.ย.65
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy