Social :แก้ไขความขัดแย้ง โดยสันติวิธี “ประวิตร” ร่วมถก รมต.กลาโหมอาเซียน ยืนยันไม่ต้องความรุนแรง

23 มิ.ย. 65 06:06
แก้ไขความขัดแย้ง โดยสันติวิธี “ประวิตร” ร่วมถก รมต.กลาโหมอาเซียน ยืนยันไม่ต้องความรุนแรง

แก้ไขความขัดแย้ง โดยสันติวิธี “ประวิตร” ร่วมถก รมต.กลาโหมอาเซียน ยืนยันไม่ต้องความรุนแรง

“ประวิตร” ร่วมถกรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนรับรองปฏิญญาเสริมความเป็นหนึ่งเดียวด้านความมั่นคง ยืนยันหลักการแก้ไขความขัดแย้ง โดยสันติวิธี ไม่ต้องการความรุนแรงที่เกิดผลเสียหายในภูมิภาค
 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อาเซียน ( ADMM ) ครั้งที่ 16 ณ กระทรวงกลาโหมกัมพูชา กรุงพนมเปญ

  โดยที่ประชุม ร่วมหารือและรับรองร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อมิตรภาพด้านความมั่นคง โดยมีสรุปสาระสำคัญ ในการตระหนักถึงความมั่นคงรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคระบาด โดยมีความเสี่ยงหลักด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค ในด้านการก่อการร้าย ด้านเคมี ชีวภาพ รังสี ด้านไซเบอร์ และด้านความมั่นคงทางทะเล

 

เพื่อร่วมกันมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมความมั่นคงเพื่อความยั่งยืน และส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ เน้นความสำคัญของประวัติศาสตร์ทางทหาร โดย จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านการป้องกันประเทศของอาเซียน และขอบเขตการปฎิบัติงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ด้านข้อมูลข่าวสารและไซเบอร์ร่วมกัน

 
Lif


 

รวมทั้งยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกองทัพ ในการควบคุมโรคระบาดข้ามแดน และสนับสนุนเพิ่มบทบาทสตรี สู่การปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับภาคีภายนอก ต่อจากนั้น ได้ให้ความเห็นชอบ เอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จำนวน ๘ ฉบับ เพื่อเป็นแนวความคิดในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวร่วมกันต่อไป

 

จากนั้น ในบ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ได้ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ต่อเนื่องกันไป โดยกระทรวงกลาโหมอาเซียน อาเซียนได้แสดงความขอบคุณที่ทั้งสองประเทศ ให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในภูมิภาคที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมย้ำจุดยืนอาเซียนไม่ต้องการให้เกิดความเข้าใจผิด อันนำไปสู่เหตุรุนแรงที่เกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อภูมิภาค

 


โดยเห็นชอบร่วมกัน ในหลักการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี รวมทั้งการใช้ความเป็นแกนกลางของอาเซียนเป็นกลไกหลัก สำหรับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใสและครอบคลุม

 

 

 

 

 ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy