Social :ประกาศจาก.. กองบัญชีภาครัฐ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2565

03 ส.ค. 65 14:08
ประกาศจาก.. กองบัญชีภาครัฐ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2565

ประกาศจาก.. กองบัญชีภาครัฐ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2565

กองบัญชีภาครัฐ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2565

ประกาศกองบัญชีภาครัฐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักบัญชี
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ,Excel และ Power Point เป็นอย่างดี


 

การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
MulticollaC
(1) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบและส่งใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามประกาศรับสมัคร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) : baccount@cgd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2565
(2) สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบัญชีภาครัฐ ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง
รายละเอียดเพิ่มเติมขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด