Social :ประกาศจาก.. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2565

03 ส.ค. 65 14:08
ประกาศจาก.. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2565

ประกาศจาก.. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 4 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2565

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.ตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ


 

3.ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการสื่อสาร
MulticollaC
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ หรืออื่นๆ

4.ตำแหน่งนักทรัพยาการบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  http://www.nfc.or.th/  หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือ  http://nfc.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ”

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด